Provincie trekt vergunning BioSpares in

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant gaat over tot intrekking van de omgevingsvergunning van mestverwerkingsinstallatie BioSpares in Nistelrode.

De reden is dat alle andere handhavingsmiddelen de afgelopen anderhalf jaar onvoldoende effect hebben gehad.

Overtredingen

Gedeputeerde Staten constateren dat er sinds medio 2014 sprake is van een structureel patroon van overtredingen van wet- en regelgeving. Herhaalde inspecties, waarschuwingen en ook het opleggen van dwangsommen hebben niet geleid tot een verbetering. Intrekking van de omgevingsvergunning is daarom in de ogen van GS het uiterste middel om een eind te maken aan het slechte naleefgedrag van de eigenaar en zo ook de risico’s voor de omgeving te beperken.

Bezwaar mogelijk

De eigenaar van BioSpares kan tegen het GS-besluit bezwaar aantekenen bij de provincie. Bij de rechtbank kan hij schorsing van het GS-besluit aanvragen.

Nieuwe overtredingen

Op 1 oktober had de provincie al een ‘voornemen tot intrekking van de omgevingsvergunning’ naar BioSpares gestuurd. Daarin werd een lijst van overtredingen genoemd. Het bedrijf kreeg tot 5 november de gelegenheid om die zaken op orde te brengen. Dat is grotendeels gebeurd, maar na 5 november heeft de omgevingsdienst ook weer nieuwe overtredingen geconstateerd.

Dat brengt GS tot de conclusie dat de eigenaar blijkbaar niet van plan is zijn gedrag aan te passen en te werken conform de vergunningsvoorwaarden en wet- en regelgeving.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!