Provincie versterkt hightechsector

  • Technologie
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

De provincie investeert de komende vier jaar fors in de concurrentiekracht van hightechbedrijven in Brabant.

Provincie versterkt hightechsector

Toeleveranciers, grote maakbedrijven en kennisinstellingen moeten intensiever gaan samenwerken zodat de sector sneller kan innoveren. Dat staat in een voorstel van Gedeputeerde Staten.

Focal Medical

Hightechbedrijven in Brabant hebben een voorsprong in het ontwikkelen van nieuwe producten en nieuwe productieprocessen, zoals chips en 3D-printen. De huidige markt vraagt echter om steeds grotere investeringen in innovatie. De wereldwijde concurrentie is groot, de industrie ontwikkelt zich snel en de levenscyclus van producten wordt steeds korter. Individuele mkb-ondernemers hebben niet altijd de financiële mogelijkheden om snel in te spelen op nieuwe kansen. Samenwerking met ketenpartijen kan uitkomst bieden. Gedeputeerde Staten stellen daarom voor € 17,5 miljoen in de hightechsector te investeren.

Fabriek van de toekomst

Robotisering, 3D-printen en informatie-uitwisseling tussen apparaten maakt productie efficiënter, goedkoper en flexibeler. 75 bedrijven en 6 kennisinstellingen gaan op de Brainport Industries Campus samenwerken aan vernieuwing van de maakindustrie. In de fabriek van de toekomst ontwikkelen en implementeren zij nieuwe productietechnieken en -methodes. Ze betrekken daarbij ook onderwijs en logistiek. Kleine en middelgrote bedrijven delen de faciliteiten en diensten, waardoor zij niet ieder voor zich hoeven te investeren in de kostbare apparatuur. De provincie draagt € 11 miljoen bij aan innovatieprogramma’s, organisatiekosten en aanschaf van machines.

Nieuwe generatie chips

De provincie zet sterk in op het ontwikkelen van geïntegreerde fotonica, chips op basis van lichttechnologie. Deze nieuwe generatie chips maakt in de toekomst de zeer sterke toename van dataverkeer mogelijk. Bovendien zijn deze chips aanzienlijk energiezuiniger dan de nu gangbare varianten. Brabant loopt internationaal voorop in deze veelbelovende technologie. Om verdere ontwikkeling te stimuleren, verstrekt de provincie een lening van € 2 miljoen voor het verpakken en testen van fotonische chips.

Vervolg

De komende maanden besluiten Provinciale Staten over de financiering van het uitvoeringsprogramma hightech. Gelijktijdig wordt gewerkt aan de verdere uitwerking. De focus ligt daarbij op verbinding van de hightechsector met de agrofoodsector en slim gebruik van big data.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!