Provincie Zeeland inspecteert brugdekken Zeelandbrug

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Zeeland

Provincie Zeeland gaat de stalen brugdekken van de beweegbare basculebruggen van de Zeelandbrug op scheurvorming inspecteren. De brug zal daarom op 7 en 8 september grotendeels afgesloten zijn.

Provincie Zeeland inspecteert brugdekken Zeelandbrug

De inspectie gebeurt na het verwijderen van de asfaltlaag die naderhand ook weer aangebracht wordt. Vanwege de doorlooptijd van de werkzaamheden kunnen deze niet tijdens een reguliere nachtelijke afsluiting van de brug worden uitgevoerd. Daarom zal gedurende 36 uur vanaf zaterdag 7 september 6.00 uur tot zondag 8 september 16.00 uur ernstige verkeershinder optreden voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. Na overleg met betrokkenen en diverse instanties heeft het College van Gedeputeerde Staten hiertoe besloten.

Inspectie

Inspectie vanaf de onderzijde van de brugdekken heeft begin dit jaar scheurindicaties aan het licht gebracht. De ernst hiervan is uitsluitend vast te stellen door een inspectie vanaf de bovenzijde uit te voeren. Op basis van de inspectieresultaten zal zo nodig een reparatieplan worden opgesteld en uitgevoerd. Tevens zullen zo nodig in het bewuste weekeinde al noodreparaties worden uitgevoerd.

Vooroverleg

Begin juli heeft Provincie Zeeland overleg gevoerd met betrokkenen en diverse instanties om tot een uitvoeringswijze te komen die zo min mogelijk overlast met zich mee brengt. Gemeenten, belangenorganisaties, beroepsgoederenvervoer en recreatievaart, ondernemers, openbaar vervoer, hulpdiensten, politie et cetera hebben hier hun bijdragen aan geleverd.

Scheepvaart

De scheepvaart kan zaterdags slechts van 4 brugopeningen gebruik maken: 6.00 uur, 10.00 uur, 14.00 uur en 18.00 uur. Op zondag draait de brug vanaf 10.00 uur weer als vanouds.

Vrachtwagens, bussen en personen auto's met aanhangwagen/caravan

Vrachtwagens, bussen en personen auto's met aanhangwagen/caravan kunnen gedurende de gehele periode van 36 uur geen gebruik maken van de Zeelandbrug. Er zal een omleidingsroute via de Oosterscheldekering worden aangegeven.

Personenauto's en fietsers

Personenauto's en fietsers zullen ernstige hinder ondervinden, omdat het verkeer in beide rijrichtingen afwisselend met behulp van verkeerslichten over het (smalle) fietspad wordt geleid. Gebruik van de Zeelandbrug wordt sterk ontraden.

Op zaterdag zal vanaf 6.00 uur tot 8.00 uur de gehele brug voor alle verkeer worden afgesloten. Op zondag is dat het geval tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Bij slechte weersomstandigheden worden de werkzaamheden 1 week uitgesteld.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!