Provincie Zeeland investeert in Kennis- en Innovatienetwerk Zeeland Connect

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Impuls Zeeland

Voor de verdere versteviging van het logistieke samenwerkingsverband Zeeland Connect is er door de Provincie Zeeland geïnvesteerd om de ambities te verwezenlijken.

Provincie Zeeland investeert in Kennis- en Innovatienetwerk Zeeland Connect

Naast het initiëren en (doen) realiseren van concrete projecten, behoefte aan strategiebepaling, het betrekken van meer bedrijven, gestructureerde communicatie over behaalde resultaten en werksessies met de leden.

Zeeland Connect

De stuurgroep Campus Zeeland is van mening dat 'Zeeland Connect' voldoet aan de criteria van een 'Campus Zeeland Kennis- en Innovatienetwerk' en heeft de Provincie Zeeland geadviseerd middelen voor deze ambitie beschikbaar te stellen. Om de Zeeuwse kennisinfrastructuur te versterken, is het van belang dat er in elke Zeeuwse kernsector één of enkele robuuste netwerken is/zijn waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden meerjarig met elkaar werken aan innovatie en/of de invulling van nieuwe opleidingen. De provincie besloot om Zeeland Connect te subsidiëren en trok €50.000,- uit om aan deze ambitie te werken. 

Kennis- en Innovatienetwerken

Door die netwerken kunnen bedrijven en kennisinstellingen (beter dan nu) gebruik maken van beschikbare Europese middelen (zoals OP Zuid, Interreg). Het realiseren van deze Kennis- en Innovatienetwerken is een van de doelstellingen van Campus Zeeland.

Meer informatie over Economische Impuls Zeeland, N.V.:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!