Provincies maken werk van winkelleegstand

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Provincie Gelderland

Provincies gaan de leegstand in stads- en dorpscentra te lijf. De provincies sluiten 12 RetailDeals met minister Henk Kamp waarin ze afspreken het aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden te brengen.

Provincies maken werk van winkelleegstand

Naast het terugbrengen van het winkeloppervlakte, moeten nieuwe winkels zich in de centra vestigen en niet aan de randen van de stad.

Overaanbod winkelgebied wegwerken

Om deze doelen te bereiken ondersteunen provincies, gemeenten (als dat gewenst is) bij het wegwerken van teveel aan winkelgebied. Ook kunnen provincies zorgen voor afstemming tussen gemeenten bij locatiekeuzes voor nieuwe winkels. Provincies gaan lokale plannen die leegstand juist vergroten, blokkeren. Het Rijk zorgt voor de regelgeving (Omgevingswet) die provincies nodig hebben om de regie over de regionale afspraken te kunnen voeren.

Teveel leegstand

Nederland heeft veel winkeloppervlakte: 30,8 miljoen m2 en 10% daarvan staat op dit moment leeg. Lege binnensteden en verlaten winkelcentra maken steden en dorpskernen onaantrekkelijk en hebben een negatieve invloed op de regionale economie en het toerisme.

Binnensteden vernieuwen

In de RetailDeals spreken de provincies af dat ze starten met verschillende pilots om ervaring op te doen met het, samen met gemeenten, terugdringen van de beschikbare winkeloppervlakte en tegelijkertijd ruimte bieden aan innovatie en vernieuwing.

'Bruisende Binnensteden' Gelderland

De opgaven verschillen per regio. Daarom is met iedere provincie een RetailDeal gesloten. Provincie Gelderland onderzoekt welke kansen de ‘next economy’ (3D printing, digitalisering, big data en dergelijke) biedt voor de retail in de binnenstad. Via programma’s zoals SteenGoed Benutten en de ‘gebiedsopgaven’ investeert de provincie in de vernieuwing van ‘bruisende’ binnensteden. Met gemeenten worden afspraken gemaakt over het terugdringen van het overaanbod van winkelruimte. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het Regionale Programma Werklocaties in Arnhem-Nijmegen dat begin 2017 gereed moet zijn.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!