Provincies succesvol aan de slag met klimaat en energie

  • Innovatie & MVO
  • Bron: FME-CWM

De provincies hebben stappen gezet om een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendiger en duurzamer Nederland.

Provincies succesvol aan de slag met klimaat en energie

Ze hebben besloten samen een aantal actuele problemen aan te pakken. Ook is een aantal concrete projecten op het gebied van duurzame energie opgestart.

Het InterProvinciaal Overleg (IPO) heeft een special uitgegeven over klimaat, energie en ruimte: IPO Milieuwerk, oktober 2010. Onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn onder andere: rekening houden met energie en klimaat bij het aanbesteden van openbaar vervoer, investeren in duurzame openbare verlichting, de mogelijkheden van windmolenparken op land en het benutten van restwarmte van en door bedrijven. 

Provincies brengen projecten verder door samen met bedrijven en banken nieuwe wegen voor duurzame financiering te verkennen en door deze partijen te helpen om een aantal innoverende projecten op dit gebied te gaan uitvoeren. De provincies investeren meer dan 500 miljoen euro in deze transitie.

 

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!