Provincies willen investering van 140 miljoen voor A1

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gelderland vragen Provinciale Staten 129,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. De Regio Twente draagt 10 miljoen euro bij.

Provincies willen investering van 140 miljoen voor A1

Het investeringsvoorstel is op 18 september in PS van Overijssel geagendeerd en op 25 september in PS van Gelderland.

“Met deze bijdrage vanuit de regio en een snelle voorkeursbeslissing van de minister kan in 2017 al de schop in de grond. Dit is niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar ook voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en economie. Met de oplossing van de knelpunten bij de A1 heeft het verkeer van het Westen naar het Oosten en omgekeerd, straks weer vrij baan”, zegt gedeputeerde Gerrit Jan Kok uit Overijssel namens de regionale partners. 

Internationaal en regionaal belang

Gezien de belangrijke (inter)nationale en regionale functie van de snelweg, hebben de provincies Gelderland en Overijssel en Regio’s Twente en Stedendriehoek het initiatief genomen voor een verkenning naar de noodzakelijke verbreding van de A1. Het doel is het versneld realiseren van de verbreding van de A1 met één rijstrook in beide richtingen tot 2x4 tussen Apeldoorn-Deventer en 2x3 tussen Deventer-Azelo. Voor de verbreding van de A1 is jarenlang gelobbyd. Met dit voorstel wordt het mogelijk dit najaar met het Rijk en de regio’s te beginnen met de planuitwerking.

De Tweede Kamer nam in april met een motie (Elias/Kuiken) het besluit versneld een voorkeursbeslissing te nemen voor de A1. Minister Schultz van Haegen wil deze beslissing zo snel mogelijk na het zomerreces nemen en het bod van de regio hierbij betrekken.

Gezamenlijk bod

De beide provincies en regio's bereiden dit gezamenlijke bod aan de minister voor. De verdeling tussen Rijk en regio in het financieringsvoorstel is: 75% rijksgelden en maximaal 25% regionaal geld.
Bovenop de 25% bijdrage (van 101 miljoen euro) stellen de regionale partijen voor nog 38,5 miljoen beschikbaar als voorfinanciering, zodat de grootste knelpunten op de A1 versneld aangepakt kunnen worden.
Het bod uit de regio is als volgt verdeeld: Overijssel  89,5 miljoen, Gelderland 40 miljoen en Regio Twente 10 miljoen euro. De bijdrage van de Stedendriehoek loopt via de provincies.

Kerntaak

Het investeren in bereikbaarheid over weg, water, lucht en spoor is een van de kerntaken van de provincies. Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de economie. De noodzaak voor een structurele capaciteitsuitbreiding van de A1 is opgenomen in de coalitieakkoorden van beide provincies.

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!