PS akkoord voorfinanciering sanering Chemie Pack

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten zijn akkoord met de voorfinanciering van 38,2 miljoen euro voor de bodemsanering als gevolg van de brand bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk.

PS akkoord voorfinanciering sanering Chemie Pack

Inmiddels heeft ook het Rijk toegezegd mee te betalen aan de bodemsanering van Chemie-Pack in Moerdijk. Hierdoor hoeft de provincie maximaal 17,5 miljoen euro bij te dragen aan de saneringskosten. De provincie blijft zich inzetten om de kosten verhaald te krijgen bij het inmiddels failliete bedrijf.

Onverantwoord
Zowel de milieutechnische als financiële gevolgen van de brand op 5 januari van dit jaar bij Chemie-Pack zijn bijzonder groot. Door de brand en de noodzakelijke bluswerkzaamheden zijn grote hoeveelheden chemicaliën en met chemicaliën verontreinigd bluswater in het oppervlaktewater terechtgekomen en verspreid in de grond en het grondwater. Gedeputeerde Staten vonden het onverantwoord te wachten met een aanpak van de gevolgen van de brand en zijn samen met andere betrokken overheden hiermee aan de slag gegaan. Provinciale Staten hebben hiervoor eerder al hun waardering geuit.

De totale kosten voor de afwikkeling van de brand worden op dit moment geschat op € 71,5 miljoen, waarvan € 38,2 miljoen voor de bodemsanering.

Rijksbijdrage
Provincie, ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en de gemeente Moerdijk hebben inmiddels overeenstemming bereikt over hun aandeel in de kosten van bodemsanering. Het Rijk betaalt 17,5 miljoen. Als dat niet toereikend blijkt, wordt de rest gefinancierd uit de rijksbijdrage voor bodemsanering Noord-Brabant voor de periode 2015-2019.

Anders dan de provincie en de gemeente Moerdijk vorige maand afspraken, gaat de provincie de bodemsanering uitvoeren. Dat heeft ermee te maken dat de bijdrage van het Rijk is gebaseerd op de Wet Bodembescherming. In dat geval dient de provincie de bodemsanering uit te voeren. De eerder gesloten overeenkomst met de gemeente Moerdijk wordt gezien de bijdrage van het Rijk, ontbonden.

Waterschap Brabantse Delta ontvangt een rijksbijdrage van 5,25 miljoen euro voor de kosten van de brand bij Chemie-Pack. Uit eigen middelen draagt het waterschap bijna 5 miljoen bij.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!