Publicaties Noord-Brabant voortaan digitaal

Vanaf 1 januari publiceert de provinice Noord-Brabant haar bekendmakingen uitsluitend digitaal. Bij deze nieuwe publicatiemethode staat de serviceverlening aan bedrijven en burgers voorop.

Publicaties Noord-Brabant voortaan digitaal

Meld u aan bij de overheidsservice Bekendmakingen via www.brabant.nl/bekendmakingen en ontvang deze voortaan persoonlijk in uw mailbox.

Verordening elektronische verzending

Provinciale Staten hebben hiertoe op 7 december de Verordening elektronische verzending vastgesteld. Bekendmakingen zijn besluiten die de provincie gaat nemen of genomen heeft, bijvoorbeeld over het afgeven van een milieu- of ontgrondingsvergunning.

Serviceverlening

Bij de nieuwe publicatiemethode staat de serviceverlening aan burgers en bedrijven voorop. Zij hoeven zich maar eenmaal aan te melden om automatisch bericht te ontvangen. Daarbij kunnen ontvangers aangeven over welke besluiten zij geïnformeerd willen worden, gerelateerd aan de door henzelf bepaalde afstand tot de woning. De overheidswebsite biedt ook een overzicht van publicaties van andere overheden.

Toegankelijk

De digitale manier maakt het proces en de informatie toegankelijker voor iedereen. Ook de kostenbesparing van minimaal € 350.000 per jaar is een belangrijk argument in deze tijd van bezuinigingen. Daarbij speelt dat steeds minder mensen een abonnement hebben op een dagblad, en steeds meer mensen (94%) toegang tot internet.

Overgang naar Regionale Uitvoeringsdiensten

De afgifte van vergunningen, en toezicht en handhaving worden in 2013 overgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdiensten. De provincie blijft eindverantwoordelijk voor de wijze van publicatie van bekendmakingen, waaronder dus vergunningen.

Advertenties

Bij plannen en besluiten met een grote maatschappelijke impact maakt de provincie telkens de afweging of ook andere media ingezet moeten worden, zoals advertenties in dagbladen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren rond gebiedsvisies, of grote weg- of watertrajecten.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!