Quick-Scan nieuwe wet Wabo

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: KvK Brabant

De nieuwe wet Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is onder meer ingevoerd om de regeldruk voor het bedrijfsleven te verminderen.

Quick-Scan nieuwe wet Wabo

Is dat doel bereikt? De Kamer van Koophandel en de BZW hebben kort na de invoering van de Wabo een quick-scan laten uitvoeren.

De resultaten van dit onderzoek worden op maandag 30 januari om 16.00 bekend gemaakt en overhandigd aan de gedeputeerden Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant en Ben de Reu van de provincie Zeeland. Dat gebeurt in het kantoor van de Kamer van Koophandel aan de Mozartlaan 7 in Breda. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Een bevestiging van uw aanwezigheid ontvangen wij graag per email: lswaluw@brabant.kvk.nl

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!