Quickscan helpt food- en agro-ondernemers bij MVO-inspanningen

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Food Valley

Middels een quickscan kunnen ondernemers in de food- en agrobusiness online toetsen hoe maatschappelijk verantwoord de onderneming is.

Quickscan helpt food- en agro-ondernemers bij MVO-inspanningen

Met de resultaten kunnen zij aan hun afnemers laten zien welke duurzame keuzes ze in hun bedrijfsvoering maken. LEI Wageningen UR ontwikkelde de online duurzaamheidsscan voor de food- en agrosector samen met MVO Nederland. De tool is in twee varianten gratis beschikbaar voor iedere ondernemer in de sector: een quickscan en een uitgebreide duurzaamheidsscan.

Veel boeren en tuinders zijn bezig met maatschappelijke thema's als biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit, grondstoffen- en middelengebruik en werkgelegenheid. Dit is niet altijd even goed zichtbaar. De duurzaamheidsscan van het LEI biedt ondernemers een online instrument om te toetsen én te laten zien hoe maatschappelijk verantwoord zij ondernemen. Aan de maatschappelijke omgeving, maar ook aan afnemers in de keten, waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Vaak blijkt dat boeren al veel meer MVO werken dan zij zelf wisten.

Start en vervolg

De scan bestaat uit twee onderdelen. De quickscan geeft ondernemers een snelle reflectie op eigen handelen aan de hand van vragen over 23 thema's en geeft aan welke van deze thema's prioriteit zou moeten krijgen. Daarna kan een uitgebreidere duurzaamheidsscan worden gemaakt. Die is geïnspireerd door ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemers die verder willen werken aan hun duurzame bedrijfsvoering, zich willen onderscheiden en meer kennis over MVO willen opdoen, kunnen hiervoor terecht bij MVO Nederland.

MVO-expeditie Food & Agribusiness

Ondernemers die hun duurzame ambities een stap verder willen brengen, kunnen deelnemen aan de MVO-expeditie Food & Agribusiness. Een eerste groep van 12 bedrijven heeft de bedrijfsvoering onder de loep genomen onder begeleiding van MVO Nederland.

De MVO quickscan en de uitgebreide duurzaamheidsscan zijn te vinden op websites van MVO Nederland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!