Raad van Commissarissen benoemd bij Zeeland Seaports

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Zeeland Seaports

Zeeland Seaports gaat per 1 januari 2011 als verzelfstandigde overheids N.V. opereren.

Als een van de te nemen stappen is een Raad van Commissarissen samengesteld. Vier van de in totaal vijf commissarissen zijn woensdag 8 december door het algemeen bestuur benoemd. De vijfde post is nog vacant.

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen heeft professionele ervaring met de activiteiten in de haven vooropgestaan. Dit heeft geresulteerd in een combinatie van kennis en ervaring op beroepsmatig en bestuurlijk niveau. De vier benoemde Commissarissen zijn:

Mr. Henk Akse. De heer Akse is Directeur Prevention and Preparedness bij Svitzer Salvage B.V., onderdeel van APM Maersk Company. Daarnaast vervult hij verschillende bestuurs- en adviesfuncties in diverse maritieme en scheepvaartgerelateerde organisaties.

Drs. Antoine Dellaert. De heer Dellaert heeft onder andere functies bekleed bij Hoechst Holland N.V. en Total Raffinaderij Nederland N.V. en vervult nu verschillende commissariaten en adviesfuncties.

Mr. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. Mevrouw Dezentjé Hamming is momenteel Tweede Kamerlid voor de VVD. Hiervoor heeft ze diverse havengerelateerde functies bekleed. Zo was zij tien jaar Algemeen Directeur van de Rotterdam Port Promotion Council en werkte ze bij ECT.

Ir. Gerard van Harten. De heer Van Harten is Voorzitter van de Raad van Bestuur van Dow Benelux B.V. en tevens Vice President Manufacturing & Engeneering bij Dow Chemical Company voor Europa, Midden Oosten en Afrika. Daarnaast vervult hij een aantal toezichthoudende en bestuurlijke functies.
 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!