Realisatie restwarmtekoppeling Sloewarmte B.V. officieel van start

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Zeeland Seaports

Maandag 29 september is in de haven van Vlissingen een officiële start gemaakt met de aanleg van de infrastructuur voor de restwarmtekoppeling van Sloewarmte BV.

Realisatie restwarmtekoppeling Sloewarmte B.V. officieel van start

De restwarmtekoppeling tussen Zeeland Refinery, Martens Cleaning en COVRA levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven door besparingen op het energieverbruik en vermindering van CO2 uitstoot.

Bruikbare restwarmte bij Zeeland Refinery

Uit onderzoek is gebleken dat olieraffinaderij Zeeland Refinery zeer bruikbare energie in de vorm van restwarmte beschikbaar heeft. Deze kan nuttig worden toegepast door de naastgelegen bedrijven Martens Havenontvangstinstallatie B.V. en COVRA. Martens zal de restwarmte, die met een temperatuur van 130 graden bij Zeeland Refinery wordt afgevangen en via een waterleiding wordt getransporteerd, gebruiken om gebruikte olie van (zee-)schepen te zuiveren en geschikt te maken voor hergebruik. COVRA op haar beurt zal de restwarmte gebruiken voor de klimaatbeheersing in de opslag van nucleair afval.

Restwarmtegebruik leidt tot minder milieubelasting

Op jaarbasis leidt deze koppeling tot een energiebesparing van 2,4 miljoen Nm3 per jaar. Dit is gelijk aan het verbruik van circa 1.500 huishoudens. Hiermee wordt tevens per jaar ongeveer 4.300 ton minder CO2 uitgestoten.

Werkzaamheden tweede kwartaal 2015 afgerond

Zeeland Seaports, Martens en Evides Industriewater hebben samen Sloewarmte B.V. opgericht om de koppeling te kunnen realiseren. Provincie Zeeland en het ministerie van Economische Zaken hebben beiden een financiële bijdrage geleverd om het project te kunnen realiseren. Op 29 september is symbolisch het startsein voor deze werkzaamheden gegeven.

Gedeputeerde Ben de Reu van Provincie Zeeland en directeur Jan Hoondert van Martens onthulden hiervoor bij Zeeland Refinery een van de informatieborden waarop uitleg wordt gegeven over het project. De feitelijke werkzaamheden starten in het laatste kwartaal van 2014 en zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2015 worden afgerond.

Meer informatie over North Sea Port:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!