Recreatie & toerisme kans voor krimpregio's

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Recron

De Tweede Kamer ziet de economische potentie van recreatie & toerisme bij het verantwoord omgaan met Krimp. Het Kamerlid Bas Jan Van Bochove (CDA) vroeg om snelheid bij het uitvoeren van een onderzoek naar de economische potentie van recreatie & toerisme in krimpregio's.

Recreatie & toerisme kans voor krimpregio's

Minister Donner (Binnenlandse Zaken) heeft toegezegd dat hij collega Bleker (EL&I) zal vragen om vaart te maken.

Ook andere Kamerleden vroegen aandacht voor recreatie & toerisme. Zo pleitte Kees Verhoeven (D66) voor Europees geld naar natuur en cultuur in krimpregio's om recreatie te bevorderen. De minister ging hier niet in mee. Hij wil niet dat Europees geld specifiek wordt ingezet voor krimpregio’s. Paulus Jansen (SP)gaf aan dat de recreatiesector elk jaar goed is voor 35 miljard.

Krimpregio’s kunnen het economisch potentieel hiervan benutten. Veel instanties zien de kansen voor recreatie & toerisme, maar op dit moment is er nog geen goed onderzoek beschikbaar naar de specifieke mogelijkheden per provincie. Daarom vind RECRON het belangrijk dat dit onderzoek er snel komt. 


Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!