Recreatieondernemers en regiogemeenten bekrachtigen hun nauwe samenwerking

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Regio Noord-Veluwe

Met een stevige hamer sloeg Adri van der Weyde (RECRON) een tentharing in de grond. Esther Heutink (Ermelo) en Pieter Teeninga (Harderwijk), beiden lid van de Stuurgroep Vitale Vakantieparken, verrichtten dezelfde symbolische handeling tijdens de Kenniswerkplaats Vitale Vakantieparken.

Recreatieondernemers en regiogemeenten bekrachtigen hun nauwe samenwerking

Hiermee maakten ze duidelijk dat ondernemers en overheid hun krachten verder bundelen om de verblijfsrecreatie op de Noord-Veluwe nog aantrekkelijker te maken.

Een gezelschap van bijna 200 ondernemers, raadsleden, bestuurders en ambtenaren was getuige van deze bekrachtiging, afgelopen woensdag 18 februari in het Bouw en Infrapark in Harderwijk. Bij aanvang van de Kenniswerkplaats schetste Henk Lambooij, burgemeester van Putten en voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken, de uitdagingen van de sector.

“Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de Noord-Veluwe. De verblijfsaccommodaties vormen daarbij een onmisbare schakel. We tellen hier op de Noord-Veluwe ongeveer driehonderd vakantieparken. Enthousiaste ondernemers die het de recreanten naar de zin maken, vormen de motor van het aanbod. Maar niet alle bedrijven zijn optimaal voorbereid op de toekomst. De wensen van de consumenten zijn heel divers en veranderen nogal eens. Het lukt niet alle bedrijven om zich aan te passen en aantrekkelijk te blijven voor de hedendaagse recreant.”

Programma Vitale Vakantieparken

Recreatieondernemers, de provincie Gelderland, de regiogemeenten en tal van andere partijen werken met elkaar samen in het programma Vitale Vakantieparken. Ze werken aan een kwalitatief en divers aanbod van de verblijfsaccommodaties op de Noord-Veluwe. Ondernemers en overheden hebben de handen ineen geslagen om te innoveren en te verbeteren om zo optimaal aan te kunnen sluiten op de veranderende vraag van de toeristen.

Samenhang in aanpak

Het programma Vitale Vakantieparken richt zich op de economische aspecten, de ruimtelijke kwaliteit en op leefbaarheid en veiligheid. “De samenhang is belangrijk,” legt Pieter Teeninga uit. “Samen met de ondernemers zoeken we naar mogelijkheden waarmee zij hun bedrijven verder kunnen ontwikkelen. Voor ondernemers die geen toekomstmogelijkheden meer zien, wordt bekeken welk ander perspectief er voor het park geboden kan worden. Tegelijkertijd zoeken we naar alternatieve huisvesting voor arbeidsmigranten en mensen in een lastige sociale positie. Op een klein gedeelte van de parken (ongeveer twintig) is of was sprake van veiligheid- of leefbaarheidsrisico’s. Die problemen pakken we aan.”

Team van experts

De afgelopen periode is de actuele situatie van de vakantieparken in de regio helder in kaart gebracht. Er zijn tal van gesprekken gevoerd tussen ondernemers, gemeenten en andere partijen. Aan de hand daarvan worden nu de volgende stappen gezet. Dit jaar gaat het ‘Expertteam Noord-Veluwe’ van start. Dit team van deskundigen gaat ondernemers met raad en daad ondersteunen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering. Ook starten dit jaar ondernemersnetwerken voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Regelgeving en aanspreekpunt

Waar mogelijk stemmen de regiogemeenten regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening op elkaar af. Daarnaast gaan de gemeenten na op welke manieren zij meer flexibiliteit kunnen bieden aan recreatiebedrijven, zodat zij sneller en makkelijker in kunnen spelen op marktontwikkelingen. Daarbij is van belang dat de recreatieondernemers in elke gemeente een vast aanspreekpunt krijgen.

Belangstelling vanuit het hele land

De provincie Gelderland ondersteunt het programma Vitale Vakantieparken, zowel bestuurlijk als financieel. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk benadrukte tijdens de Kenniswerkplaats dat dit initiatief waardevol is voor de hele provincie. “De uitvoering van het plan kan uitgevouwen worden over andere regio’s. Op termijn zal het programma voor de hele Veluwe opgepakt kunnen worden. Uit het hele land bereiken ons verzoeken om de kennis te delen die wij met dit programma opdoen.”

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!