RECRON tegen accijnsverhoging op propaangas

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: RECRON

De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) heeft, mede namens de RECRON, een petitie aan de vaste Kamercommissie van Financiën aangeboden.

RECRON tegen accijnsverhoging op propaangas

De VVG verzoekt dringend om de in het Belastingplan 2014 opgenomen accijnsverhoging van € 0,07 excl. BTW per liter op LPG en propaan, niet door te voeren.

Onbedoeld gevolg

De accijnsverhoging heeft als onbedoeld gevolg dat recreanten en recreatieondernemers door de accijnsverhoging worden getroffen. De recreatieve sector gebruikt propaan met name voor verwarmingsdoeleinden en om op te koken (vakantieparken en campings). De gemiddelde extra kosten voor een recreant zijn 135 euro per jaar. Vakantie wordt op deze manier steeds minder betaalbaar voor Jan modaal.

Voor ondernemers kunnen de extra kosten in de duizenden euro’s lopen, omdat zij meer betalen voor het energiegebruik van de parkfaciliteiten. De accijnsverhoging is een zware klap voor het toeristische bedrijfsleven in een tijd waar de marges voor ondernemers al onder druk staan. Het trekt een zware wissel op het internationale concurrentievermogen van de sector, zorgt op termijn voor minder gasten en daardoor ook voor minder belastinginkomsten voor het Rijk.

Onderhandelingen Tweede Kamer

De plannen voor een accijnsverhoging maken onderdeel uit de van huidige onderhandelingen tussen coalitie en oppositie over de begroting van 2014. De Tweede Kamer zal tijdens de behandeling van het belastingplan 2014 de komende maanden over het onderwerp spreken. RECRON heeft behalve het aanbieden van de petitie ook verschillende Kamerleden geïnformeerd over de nadelige effecten voor de recreanten, recreatieondernemers en de Nederlandse schatkist. Wat RECRON betreft, gaan de plannen snel van tafel.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!