RECRON wil niet nog meer lokale belastingen voor recreatiesector

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: RECRON

RECRON ziet niets in de plannen van de commissie Financiële ruimte voor gemeenten om gemeenten meer vrijheid te geven bij het bepalen van lokale belastingen.

De commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan heeft hier in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoek naar gedaan.

Verblijfsbelasting

Concreet stelt de commissie bijvoorbeeld voor de toeristen- en forensenbelasting samen te voegen tot een verblijfsbelasting. Hiermee wordt er misschien wel wat vereenvoudigd, maar afgeschaft wordt er niets. En dat is nu juist waar RECRON voor pleit: het verlagen van lasten voor recreatieondernemers. Niet het verschuiven van lasten of veranderen van benamingen. Laat staan het verhogen van belastingen, en dat gevaar ligt op de loer.

Elk jaar weer worden recreatieondernemers geconfronteerd met ongebreidelde stijgingen en grondslagwijzigingen, waardoor de kosten fors stijgen. Uit ervaring weten recreatieondernemers dat het sluitend krijgen van de begroting doorslaggevend kan zijn bij het bepalen van de hoogte van de lokale belastingen. Gemeenten zullen de verbreding van het gemeentelijk belastingdomein aangrijpen om hun inkomsten fors te verhogen in plaats van noodzakelijke bezuinigingen door te voeren.

Eenzijdige bepaling gemeente

Gemeenten hebben nu al vergaande mogelijkheden als het gaat om het eenzijdig bepalen van de hoogte van de Onroerend Zaak Belastingen (OZB), toeristenbelasting of forensenbelasting. De commissie wil gemeenten meer vrijheid geven zonder dat gemeenten aan bepaalde grenzen hoeven te voldoen.
De commissie wil de ‘democratische verarming’ op lokaal niveau keren. Door het heffen van meer lokale belastingen verwacht de commissie dat inwoners en ondernemers zich meer gaan verdiepen in het gemeentelijke beleid. RECRON vreest dat het zal leiden tot het afschuiven van belastingen op toeristen omdat zij doorgaans niet in dezelfde gemeente wonen en geen invloed hebben op gemeentelijk beleid. Recreatieondernemers zijn niet anders dan andere ondernemers in de gemeente en daarom pleit RECRON voor het afschaffen van de toeristen- en forensenbelasting die alleen voor gastvrijheidsondernemers gelden.

Tenslotte waarschuwt RECRON dat dit voorstel voor meer belastingverschillen tussen gemeenten dan nu al het geval is zal leiden. Hierdoor kunnen vergaande concurrentieverschillen ontstaan waar ondernemers geen invloed op hebben.

RECRON zal haar standpunt richting VNG ook duidelijk maken via Gastvrij Nederland, MKB Nederland en richting de media.

Meer informatie over RECRON :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!