Regeldruk aangepakt middels één wet

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB MiddenNederland

Omgevingswetten worden gebundeld, vereenvoudigd, gemoderniseerd en versoberd in de zogenaamde Raamwet. De regeldruk voor het bedrijfsleven (en burgers en overheden) worden hierdoor fors verminderd.

Het vernieuwde omgevingsrecht, inclusief de regels voor natuur- en milieurecht, zal besluitvorming sneller en goedkoper gaan maken, schrijft Schultz in een brief naar de Tweede Kamer. Er zal daarbij kritisch gekeken worden naar de reikwijdte en voorspelbaarheid van onderzoeksverplichtingen en toetsingskaders in de huidige wetten. De nieuwe plannen verminderen niet alleen de lastendruk voor bedrijven, maar zullen ook het aantal regels verminderen, vereenvoudigen en transparanter maken. De minister wil dat de regels meer gaan aansluiten op verplichte Europese regelgeving.

MKB-Nederland is tevreden over deze nieuwe aanpak maar wil dat diegenen die met de nieuwe aanpak moeten gaan werken, de wetenschap en de praktijk, nauw bij de vormgeving van de nieuwe wet voor omgevingswetten betrokken moeten worden.

Eerder al werden de omgevingsvergunningen samengebracht in één vergunning, de Wabo. De nieuwe Raamwet gaat verder door ook de omgevingswetten zelf samen te voegen en op de schop te nemen. Nog voor het zomerreces komt Schultz met een uitwerking van haar voornemen. In het voorjaar van 2012 volgt een eerste uitgewerkt wetsvoorstel met een gefaseerde aanpak.

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!