Regelgeving rond nanotechnologie in voeding wordt ook Europees geregeld

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Food Valley

Nieuwe levensmiddelen met betrekking tot nanotechnologie komen in de Europese Unie aan de orde in de verordening rond novel foods. Op dit moment wordt in Europa hard gewerkt aan de herziening van deze verordening.

Regelgeving rond nanotechnologie in voeding wordt ook Europees geregeld

Dat schrijft minister Klink van VWS aan de Tweede Kamer. Zodra er politiek akkoord is bereikt tussen Raad van ministers en het Europees Parlement kan de herziene Europese verordening worden aangenomen.


Novel foods zijn voedingsmiddelen die vóór 15 mei 1997 niet in significante mate in de Europese Unie voor humane consumptie werden gebruikt. Nederland kent regels voor nieuwe voedingsmiddelen sinds 1993. Deze regels zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen. Dit besluit sluit één op één aan op de huidige Europese voorschriften voor nieuwe voedingsmiddelen. Op dit moment wordt in Europa hard gewerkt aan de herziening van deze verordening.

Een van de vernieuwde punten in het herzieningstraject is de introductie van een nieuwe categorie van nieuwe voedingsmiddelen. In deze nieuwe categorie vallen voedingsmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit technisch vervaardigde nanomaterialen bestaan. Voor dit type voedingsmiddelen voert de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA een risicobeoordeling uit. Op basis van deze risicobeoordeling en volgend op de betreffende positieve beslissingsprocedure zoals in de verordening staat beschreven, wordt het betreffende nieuwe voedingsmiddel op de communautaire lijst van stoffen geplaatst. Deze lijst wordt door de Europese Commissie bijgewerkt en wordt bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het herzieningstraject van deze verordening vindt plaats onder de medebeslissingprocedure tussen de Raad van ministers en het Europese Parlement. Tijdens de eerste lezing van het Europees Parlement is de herziene tekst aanvaard als gemeenschappelijk standpunt in de Raad, zonder politiek akkoord met het Europees Parlement. De tweede lezing van het Europees Parlement is nu gaande. Zodra politiek akkoord is bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement kan de herziene verordening worden aangenomen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!