Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven succesvol en uitgebreid

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: Agentschap.NL

“De Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven is een enorm succes gebleken in 2009. Voor 2010 wordt de regeling dan ook verder uitgebreid en aangepast.” Dat zei staatssecretaris Heemskerk vandaag in Groningen bij een bezoek aan de creatieve stadszone Ebbingekwartier en aan ondernemers uit de krachtwijken.

Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven succesvol en uitgebreid

Met de regeling krijgen kleine ondernemers onafhankelijk advies en financiële steun om hun zaak beter te beschermen tegen criminaliteit. Met name voor kleine bedrijven is het vaak moeilijk om zich goed te beveiligen, omdat zij hiervoor vaak de kennis en financiële ruimte missen.

Heemskerk wil de veiligheid van kleinere bedrijven (zoals winkels en kantoren) ook vergroten omdat dit de leefbaarheid in wijken verbetert en het lokale ondernemerschap stimuleert. In 2009 werden in totaal ca. 3.800 ondernemers geholpen met een zogenaamde beveiligingsscan en de daarbij behorende financiële steun. Met de steun kunnen de bedrijven de adviezen die uit de beveiligingsscan komen makkelijker implementeren en bijvoorbeeld een training volgen en een afroomkluis aanschaffen.“Juist voor de kleine winkelier is dit een goede regeling gebleken om zich beter te beveiligen. Zeker voor het MKB dat het nu al zwaar heeft en niet de dupe mag worden van dit soort dubieuze praktijken,” aldus Heemskerk.

Komend jaar
De regeling was volgens Heemskerk in 2009 zo succesvol dat niet alle verzoeken die eind december nog binnenkwamen kunnen worden gehonoreerd. “Omdat we het zo belangrijk vinden dat kleine ondernemers zich goed beschermd weten gaan we kijken of we deze groep bedrijven (ca. 2800) alsnog kunnen helpen. Zij kunnen in ieder geval mee lopen in de nieuwe regeling voor 2010,” aldus Heemskerk. De Staatssecretaris past de regeling voor 2010 vanwege de overweldigende belangstelling ook aan. In 2010 is er een subsidie van 1.000 euro per ondernemer beschikbaar. Met een budget van 10 miljoen euro kunnen op die manier 10.000 ondernemers een onafhankelijke beveiligingsscan krijgen en financieel worden ondersteund. Hierbij ligt de nadruk nog meer op organisatorische maatregelen, zoals trainingen, afspraken met buren, afromen van de kassa en sleutelbeheer. Juist dit zijn bij kleine bedrijven cruciale maatregelen voor de verbetering van de veiligheid.

Het succes van de regeling is mede te danken aan de grote inzet van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, CBW-Mitex en MKB-Nederland. Zij zullen ook nauw betrokken worden bij de verdere uitwerking van de regeling.

Meer informatie:
Zodra de regeling in werking treedt, wordt dit gemeld op www.senternovem.nl/veiligheidkleineberdijven en op www.stavoorjezaak.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!