Regelingen rond energie-innovatie nu open: toets uw projectidee

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Op 1 juli is de tweede tranche van subsidieregelingen voor de Topsector Energie open gegaan. Het gaat onder andere om de regelingen Demonstratie energie-innovatie (DEI) en innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving (iDEEGO).

Regelingen rond energie-innovatie nu open: toets uw projectidee

Ook voor Hernieuwbare energieprojecten is nog voldoende budget beschikbaar. Geïnteresseerd? Laat eerst uw projectidee toetsen.

Schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt: daar zet de Topsector Energie zich voor in. De subsidieregelingen ondersteunen combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie.

DEI: tot en met 27 oktober

Een van de regelingen die nu openstaan is de DEI. Deze is geopend van 1 juli tot en met 27 oktober en heeft een beschikbaar subsidiebudget van 20 miljoen euro. De DEI-regeling is bedoeld voor investeringsprojecten die het stadium van een prototype voorbij zijn en voor het eerst in de markt worden toegepast, nét voor (grootschalige) marktintroductie.

Criteria voor de DEI

De DEI is er voor nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken, die energie besparen of die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen inhouden. Verder moeten de demonstratieprojecten technologieën bevatten die potentie hebben voor versterking van de Nederlandse economie, wat betreft omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers.

iDEEGO: tot en met 15 september

Nieuw dit jaar is de iDEEGO-regeling, een combinatie van vijf programmalijnen: zonnestroomtechnologie (PV), compacte conversie en opslag van thermische energie, multifunctionele bouwdelen, energieregelsystemen en -diensten, en flexibele energie-infrastructuur. De regeling loopt van 1 juli tot en met 15 september en heeft een beschikbaar subsidiebudget van ruim 15 miljoen euro.

Hernieuwbare Energie-regeling: tot en met 15 december

Ook nieuw dit jaar is de Hernieuwbare Energie-regeling. Deze regeling richt zich op projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van de duurzame-energiedoelstelling van 16 % in 2023. Deze regeling werkt op volgorde van indiening. Hiervoor kunnen nog tot en met 15 december aanvragen worden ingediend. Het beschikbare subsidiebudget is 50 miljoen euro.

Laat eerst uw projectidee toetsen

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een van de regelingen? Laat dan eerst uw projectidee toetsen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Vul daarvoor het projectideeformulier in. U krijgt zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie of aanbeveling voor uw projectidee van RVO.nl of de betreffende TKI.

Meer informatie

Op de pagina Topsector Energie vindt u meer informatie over deze regelingen en over andere subsidiemogelijkheden, zoals voor systeemintegratie en upstream gas. Meer informatie en achtergronden over de Topsector Energie vindt u op www.topsectorenergie.nl.

Energieakkoord

In het Energieakkoord werken de overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties aan duurzame groei. Door verschillende tenders uit te schrijven stimuleert het ministerie van Economische Zaken de privaat-publieke samenwerking voor onderzoek en ontwikkeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regelingen.

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!