Regio Achterhoek haalt 20 miljoen euro binnen via Regio Deal

 • Regionale ontwikkeling
 • Bron: Regio Achterhoek

De regio Achterhoek kan in 2019 een vliegende start maken aan de uitwerking van de Achterhoek Agenda2030. Het voorstel van de regio Achterhoek voor de Regio Deal is 1 van de 12 voorstellen die onlangs door het Rijk is gehonoreerd waardoor het gebied ruim 20 miljoen euro binnenhaalt. Dat meldt de instantie Regio Achterhoek.

Regio Achterhoek haalt 20 miljoen euro binnen via Regio Deal

“Wij zijn blij met de honorering van het Rijk. Het betekent dat het Rijk de omvang van onze opgaaf en onze aanpak ziet en honoreert. We stellen de toekenning door het Rijk dan ook zeer op prijs,” aldus een tevreden Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Board.

Bestuurlijke en praktische slagkracht

“Natuurlijk hadden we gehoopt op de volledige aanvraag van € 40 miljoen, maar dit is natuurlijk een ongelooflijk groot bedrag en het Rijk waardeert ons voorstel. Het is een substantieel bedrag waarmee we de hoognodige versnelling kunnen maken om onze werkgelegenheid en onze leefbaarheid op een goed peil te houden. We verdienen dit als Achterhoek omdat we een goed verhaal hebben en omdat we er klaar voor zijn. Niet op de laatste plaats omdat overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek sterk zijn in samenwerken. Juist daardoor kunnen we sneller stappen maken. We zijn het gewend, we zijn er op ingericht en we hebben daardoor bestuurlijke en praktische slagkracht.”

Driesporen-aanpak Achterhoek

Het aantal inwoners van de Achterhoek daalt de komende decennia, het aantal ouderen stijgt en de beroepsbevolking neemt in snel tempo af. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor zowel de woningmarkt als de arbeidsmarkt. Tegelijk zijn er opgaven op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit. Hoe houdt de Achterhoek het werk-, woon- en leefklimaat op peil? Het verhaal van de Achterhoek, zoals ook verwoord in het voorstel voor de Regio Deal Acterhoek, is helder en bestaat uit een driesporen-aanpak:

 1. Smart Economy

  Het versterken van de economische kracht van de regio door groei van de arbeidsproductiviteit en economische toegevoegde waarde met 2% per jaar (stijging BRP met 20% in 10 jaar).
 2. Smart Living

  Inwoners geven in het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek een score van 7,8 aan de leefbaarheid in de regio (= hoger dan het landelijk gemiddelde). Doel van de regio Achterhoek is om deze score te behouden.
 3. Smart governance

  De nieuwe, brede regionale samenwerkingsstructuur geeft focus, sturing en slagkracht en zorgt voor een breed draagvlak voor onze aanpak. Die aanpak is drie-O breed (overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties), grensoverschrijdend (optrekken met buurregio’s in Duitsland) en als het even kan in samenspraak met inwoners.

Regio Deal uitbreiden

De komende periode gebruikt regio Achterhoek om samen met het Rijk, de provincie Gelderland en alle partners in de Achterhoek de inhoud van de Regio Deal verder uit te werken.

Meer informatie over Regio Achterhoek:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!