Regio Achterhoek introduceert nieuwe samenwerkingsstructuur

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Achterhoek

Onlangs is in de regio Achterhoek de ‘new governance’ van start gegaan: een vernieuwde en sterke triple-helix samenwerking waarin Achterhoekse ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden samen streven naar regionale ontwikkeling middels innoveren en pioneren.

Regio Achterhoek introduceert nieuwe samenwerkingsstructuur

De nieuwe samenwerkingsstructuur bestaat uit een Achterhoek Raad, een Achterhoek Board, zes Achterhoek Thematafels en de instantie Regio Achterhoek uit Doetinchem.

De installatie van de Achterhoek Board

Op maandagavond 3 september kwam de Achterhoek Raad voor het eerst bij elkaar. Eerste agendapunt voor deze kersverse Raad was de installatie van de Achterhoek Board, een organisatie waarin zowel maatschappelijke organisaties, ondernemers, deelnemende gemeenten als de provincie Gelderland worden vertegenwoordigd.

Vertegenwoordigers van de Achterhoek Board

De Board wordt voorgezeten door Mark Boumans (burgemeester Doetinchem). De maatschappelijke organisaties worden vertegenwoordigd door Mirjam Koster (onderwijs, Graafschap College), Chrit van Ewijk (zorgorganisaties, Slingeland en Beatrix ziekenhuis), Claus Martinot (woningbouwcorporaties, Site Woondiensten). De ondernemers zijn vertegenwoordigd door Peter Rikken (VNO-NCW, Meilink), Arthur Jansen (SIKA, AWEJA, ZEUS), Koen Knufing (Bouwend Nederland, Marku). De deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd door Patricia Hoytink (wethouder Berkelland), Ted Kok (wethouder Aalten), Willem Buunk (wethouder Bronckhorst). En de provincie Gelderland is vertegenwoordigd door Bea Schouten (gedeputeerde).

Achterhoek Board

Regiodeal Regio Achterhoek

Tijdens de vergadering is ook de Regiodeal toegelicht die recent is ingediend bij het Rijk met een aanvraag van € 40 miljoen. Doel en ambitie van deze deal is 'groeien maar dan in kwaliteit'. Door innoveren en pionieren wil de regio Achterhoek samen met het Rijk nieuwe aanpakken formuleren waar ook de rest van Nederland van kan leren en profiteren. Aansluitend gingen de leden van de Achterhoek Raad met elkaar in gesprek over de Achterhoek Agenda 2030.

Achterhoekdag

Op donderdag 6 september vond de eerste Achterhoekdag plaats. De Achterhoek Board en de zes Thematafels kwamen voor het eerst bijeen. Deze eerste Achterhoekdag stond vooral in het teken van kennismaken. Tussen de deelnemers van de Thematafels en de Boardleden onderling, maar ook dwars door de zes thema's en de drie O's heen met elkaar. De zes Thematafels zijn: Smart Werken en Innovatie, Zorginnovatie, Vastgoed & Woningmarkt, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Mobiliteit & Bereikbaarheid en Circulaire Economie & Energietransitie.

Achterhoek Board

Pilotregio voor vernieuwde bestuurlijke samenwerking

De start van de 'new governance' Achterhoek is een belangrijk mijlpaal. Achterhoekbreed is er grote bereidheid sneller en besluitvaardiger samen te werken. De regio loopt hiermee voorop in Nederland; het ministerie van Binnenlandse Zaken volgt het gebied met belangstelling en ziet de Achterhoek als een pilotregio voor vernieuwde bestuurlijke samenwerking.

Meer informatie over Regio Achterhoek:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!