Regio Arnhem Nijmegen investeert in Groengasauto's

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: De Stadsregio

Ondernemers in de regio investeren in de aanschaf van bijna 100 Groengasauto's dankzij de bundeling van subsidieaanvragen georganiseerd door de stadregio Arnhem-Nijmegen. In het kader van de Proeftuinregeling "Rijden op Groengas" vroegen een tiental bedrijven uit de stadsregio met succes subsidie aan. Deze landelijke regeling, die per 1 juli jl. inging stimuleert de aanschaf van een Groengasauto. Per auto ontvangen de aanvragers € 3000,-.

Regio Arnhem Nijmegen investeert in Groengasauto's

De toekenning van de subsidie is een grote steun in de rug van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Die zet zich met het programma Eureka in voor een betere luchtkwaliteit, via de overgang naar schone en duurzame brandstoffen.

In het kader van het project ‘Rijden op Groengas’ organiseerde de Stadsregio Arnhem Nijmegen een bundeling van aanvragen tot het vereiste minimum van 3 auto’s per aanvraag. Door de bundelingsactie gaat 11% van het beschikbare subsidiebudget van de Proeftuinregeling van 2,6 miljoen euro naar de ondernemers in de regio.

Samen met bedrijfsleven
De Stadsregio Arnhem Nijmegen wil een toename van het aantal auto’s op Groengas van 100 tot 1.600 en van het aantal vulpunten van 2 naar 8 in 2014. De stadsregio heeft ROBA International gevraagd dit via een partnerbenadering aan te pakken, omdat ze dit ook voor Stadsgewest Haaglanden met succes heeft uitgevoerd. In juni, juli en augustus zijn er in de stadsregio een aantal bijeenkomsten voor verschillende marktpartijen georganiseerd, waaronder autodealers, leasemaatschappijen vulpuntexploitanten, wagenparkbeheerders en gemeenten. Tijdens een platformbijeenkomst op 15 september met alle partnergroepen is duidelijk geworden welke maatregelen de regio gaat inzetten.

Regionale afspraken rijden op Groengas
Tijdens de platformbijeenkomst op 15 december is met de partners tot overeenstemming gekomen over een aantal maatregelen. Zo komen er rekenmodellen waarmee ondernemers kunnen berekenen of rijden op Groengas lonend is. Daarnaast wordt informatiemateriaal ontwikkeld waarmee regionale autodealers hun klanten kunnen informeren over het rijden op Groengas. Bovendien gaat de stadsregio investeren in een gebiedsgerichte benadering, dat wil zeggen dat bedrijven binnen een straal van enkele kilometers rond een Groengas tankstation met een aantrekkelijk aanbod worden verleid om op Groengas te gaan rijden.

Voordelen
Volgens consumentenorganisatie Milieu Centraal is Groengas op prijs concurrerend met benzine bij 13.000 jaarlijks gereden kilometers. Het is daarnaast een stuk milieuvriendelijker dan rijden op benzine. Groengas wordt onder meer gewonnen uit plantenresten, zoals GFT of agrarische reststromen. Rijden op Groengas kan een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese doelstelling ‘10% van de gebruikte brandstoffen moet hernieuwbaar zijn in 2020’. Daarnaast vormt de transitie een impuls voor de regionale bedrijvigheid.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!