Regio continueert inzet op slim, schoon en duurzaam vervoer

Aangesloten overheden, de HAN, Radboud Univeriteit en ondernemers zetten de komende 3 jaar de samenwerking in het project De Groene Hub voort. Dit levert een bijdrage aan betaalbare en regionaal geproduceerde duurzame energievoorziening en een groene regionale economie.

Regio continueert inzet op slim, schoon en duurzaam vervoer

Tijdens een startbijeenkomst op 5 april in Bemmel bekrachtigen De gemeenten Arnhem, Beuningen, Duiven, Lingewaard, Nijmegen, Renkum, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het Milieusamenwerkingsverband Regio Arnhem (MRA) de samenwerking door ondertekening van een overeenkomst, goed voor stimulering van de groene economie ter waarde van 1 miljoen euro.

Doel van De Groene Hub is slim, schoon en duurzaam verkeer en vervoer. Daarmee levert De Groene Hub een bijdrage aan een betaalbare en regionaal geproduceerde duurzame energievoorziening en een groene regionale economie. De Groene Hub draagt bij aan beperking van schadelijke uitstoot van CO2 en stimuleert de productie van (schaarse) grondstoffen uit afval, zoals fosfor (een belangrijke voedingsstof voor de landbouw) uit GFT-afval.

Groenste OV-concessie van Nederland

De Groene Hub begon in 2010 vanuit Nijmegen en is nu uitgegroeid tot een stadsregionaal project met 8 gelijkwaardige partners. Tot een van de belangrijkste resultaten van het project behoren de 218 regionale OV-bussen die deels op regionaal groen gas rijden. Met de aanbesteding van het regionale openbaar vervoer, de groenste concessie van Nederland, kwam een kringloop van groenafval tot energie tot stand en werd een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame energietransitie.

Scopeverbreding

In de tweede fase van De Groene Hub verleggen de samenwerkingspartners het accent van groen gas naar een ‘mixed stategy’: niet alleen groen gas maar ook duurzame mobiliteit op elektrisch en waterstof. De trolleybussen in Arnhem rijden al op groene stroom; de kunst is deze groene stroom in eigen regio op te wekken. Daarnaast is een pilot met 5 waterstofbussen in voorbereiding.

Initiatieven

De tweede fase van De Groene Hub loopt tot en met 2015. De aangesloten overheden werken samen met de HAN en de Radboud Universiteit en 8 ondernemers. Ze faciliteren initiatieven vanuit de markt.

Een greep uit de voorbeelden: Bio Energie Bergerden is bezig met een vergistingsinstallatie voor ruim 7 miljoen m3 groen gas per jaar. Verschillende waterschappen onderzoeken de mogelijkheden om groen gas te produceren uit rioolslib, waarbij ook waardevolle grondstoffen als fosfor en nitraat gewonnen worden. Op het bedrijventerrein InnoFase in Duiven zitten een aantal bedrijven die interesse hebben in de productie van groen gas, zoals de AVR- afvalverwerking en Sita Recycling. Papiermaker Parenco onderzoekt de mogelijkheden om groen gas te maken van papierpulp. Daarnaast zijn er diverse initiatieven waar biomassa uit landschap ingezet wordt voor de productie van duurzame energie.

De Groene Kracht


De Groene Hub is onderdeel van het regionale programma De Groene Kracht, het regionale samenwerkingsprogramma voor duurzame energie, duurzame mobiliteit, duurzaam bouwen en een betere luchtkwaliteit in de regio Arnhem Nijmegen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!