Regio Deal geeft impuls aan innovatie in agrifood

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: AgriFood Capital

De ministerraad heeft op 10 juli jl. ingestemd met de Regio Deal Noordoost Brabant. Hiermee hebben we voor het eerst in de geschiedenis van de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant een Regio Deal met het Rijk gesloten!

De komende twee jaar zetten overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners samen over het hele linie de schouders onder de maatschappelijke en economische opgaven van onze regio. Alle partners, waaronder AgriFood Capital, investeren gezamenlijk meer dan 40 miljoen euro in de leefbaarheid en welvaart van de regio.

Dankzij de Regio Deal krijgen innovaties in de keten van boer tot bord in onze voedselregio een extra impuls. Dit geldt voor de ontwikkeling en toepassing van hightech-technologie in agrifood in AgriFoodInnovation, voor een versnelling van de omschakeling naar kringlooplandbouw in AgroPoeftuin de Peel en voor kennisontwikkeling in het Ontwikkel- en Expertisecentrum voor Duurzame Eiwitten (ODE).

Daarnaast worden mkb-ondernemers in de agrifoodketen in staat gesteld om samen met kennisinstellingen en jong data-talent aan de slag te gaan met het benutten en verwaarden van hun eigen data. Een Circulair Food Center in de regio is een impuls om Nederland tot koploper en voorbeeld te maken in circulaire en innovatieve ketens van voedsel en voedselverpakkingen.

Wobine Buijs, vice-voorzitter van AgriFood Capital, is blij dat overheden, ondernemers en kennisinstellingen nu een grote stap vooruit kunnen zetten in hun ambitie om de slimste en duurzaamste voedselsystemen te ontwikkelen: “Hier werken we elke dag hard om ons voedselsysteem te verduurzamen en tegelijkertijd een wereldspeler te blijven. We willen meer halen uit reststoffen, stalsystemen verduurzamen, verspilling tegengaan en duurzamere eiwitten ontwikkelen.”

De Regio Deal Noordoost Brabant is het bewijs dat samenwerken in de regio loont.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!