Regio FoodValley krijgt kwartiermaker in Brussel

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Ede

Er komt voor Regio FoodValley een kwartiermaker in Brussel. Deze moet de positie in Europa van Regio Food Valley versterken, nieuwe netwerken aanboren, internationale samenwerkingspartners vinden en de toeleiding verzorgen naar Europese subsidies.

Regio FoodValley krijgt kwartiermaker in Brussel

Raadhuis

Het regiobestuur FoodValley moet op 28 maart nog een defintief beluit nemen over de kwartiermaker. Het Edese college heeft zich vandaag alvast positief uitgesproken over het voorstel.

Regio FoodValley richt zich steeds meer op Brussel. Dat doet het samenwerkingsverband van acht gemeenten met de triple helix-partners uit het bedrijfsleven en uit het onderwijs. Een vertenwoordiging in Brussel moet eraan bijdragen dat in triple-helixverband de Europese kansen voor de regio zo goed mogelijk worden benut.

Netwerken

Regio FoodValley wil daarbij zo goed mogelijk gebruik maken van bestaande netwerken van haar samenwerkingspartners, onder meer door nauw samen te werken met partijen als Wageningen UR en vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven. Maar ook met Brusselse vertegenwoordigers van de provincies Gelderland en Utrecht en andere regio's uit Oost-Nederland die al actief zijn in Brussel.

Lokale ambities

Voor Ede kan de kwartiermaker een belangrijke rol spelen als het gaat om het laten slagen van lokale ambities, zoals het World Food Center en de Kennisas Ede-Wageningen. Binnen het college van B en W van de gemeente Ede wordt het belang van ‘Europa’ volmondig erkend.

Pilot

Het plan is als pilot vanaf 1 maart 2014 - voor een periode tot anderhalf jaar - een kwartiermaker vanuit Regio FoodValley in Brussel aan te stellen. Deze is verantwoordelijk voor het inrichten van de Brusselse vertegenwoordiging, het versterken van het netwerk en het vormgeven van de plannen voor na de pilot.

Werkplan

Daarnaast gaat de kwartiermaker aan de slag met concrete Europese kansen op basis van een door het regiobestuur FoodValley vast te stellen werkplan. De nadruk zal liggen op strategische projecten, die op voorhand kansrijk lijken in het licht van de Europese 2020 agenda. Het gaan onder meer om Kennisas Ede-Wageningen, World Food Center, het Poultry Expertise Center Barneveld, het regionale arbeidsmarktbeleid, het ICT-centrum Veenendaal en het Foodproductiecentrum Nijkerk.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!