Regio Noord-Veluwe koploper in verwerken van afvalwater

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Regio Noord-Veluwe

Op 23 januari is bekend geworden dat regio Noord-Veluwe ingedeeld is in de categorie ‘Koploper’ in vergelijking met de andere regio’s in het land op het gebied van afvalwaterverwerking.

Regio Noord-Veluwe koploper in verwerken van afvalwater

De acht gemeenten op de Noord-Veluwe en het Waterschap Vallei en Veluwe werken al sinds 2006 gezamenlijk aan een beter en goedkoper inzamelen, transporteren en zuiveren van het afvalwater. Een door de regering ingestelde commissie Waterketen, onder leiding van oud-minister Karla Peijs, heeft in de afgelopen maanden bekeken hoe het in Nederland gaat op het gebied van samenwerking. Hoe de samenwerking verloopt tussen gemeenten en de waterschappen en of er al concrete besparingen zijn gerealiseerd.

De afvalwaterketen is de weg die ons afvalwater aflegt van gootsteenput tot gezuiverd water. Henk Wessel, lid van het dagelijks bestuur van Regio Noord-Veluwe en wethouder in de gemeente Elburg, is trots dat de regio, samen met 18 andere regio’s, als een van de beste scoort: “Ons doel van de samenwerking in de afvalwaterketen is kosten besparen, het leefmilieu verbeteren en de dienstverlening aan de inwoners van onze regio vergroten. Wat betreft de kosten gaat het uiteindelijk om besparingen die doorwerken in de rioolheffing bij gemeenten en de zuiveringsheffing bij het waterschap.”

Besparen en minder kwetsbaar

De landelijke overheid stimuleert samenwerking. In 2011 zijn er doelen vastgelegd in het zogenaamde Bestuurs Akkoord Water (BAW). Door samen te werken zou een besparing gerealiseerd moeten worden tot € 380 miljoen per jaar. Er zijn ook afspraken gemaakt over de verbetering van de kwaliteit van de riolering en vermindering van de kwetsbaarheid,  met name in de kleinere gemeenten. Op basis van deze afspraken zijn de gemeenten en waterschappen in vijftig regio’s in het land aan de slag gegaan met deze samenwerking.

Voortgang samenwerking

De ene regio is verder en is succesvoller dan de andere. Er is een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de voortgang van het nakomen van de afspraken, zoals die zijn vastgelegd in het Bestuurs Akkoord Water (BAW 2011).

Op 23 januari heeft voormalig minister Karla Peijs, als voorzitter van de visitatiecommissie, de bevindingen aangeboden aan minister Schultz. Daaruit blijkt dat regio Noord-Veluwe is ingedeeld in de categorie Koplopers. Henk Wessel: “Het verrast mij niet dat de Noord-Veluwe scoort als koploper. De afgelopen jaren is namelijk heel veel energie gestoken door de acht deelnemende gemeenten en het waterschap, in het proces van verdergaande samenwerking. Dit heeft nadrukkelijk geresulteerd in besparingen en andere voordelen, die voelbaar zijn voor de inwoners. Op meerdere plaatsen in de regio hoeft de rioolheffing niet verhoogd te worden. Daarnaast is er sprake van kennisvermeerdering en zijn wij minder kwetsbaar. We weten meer van elkaars rioleringssysteem en kunnen elkaar daardoor vervangen”.

Wessel is hoopvol dat de landelijke doelstelling in de regio Noord-Veluwe gehaald zal worden. “We doen het niet om het samenwerken, maar om voordelen te behalen voor de burger, door een goed werkend riolerings- en zuiveringssysteem aan te bieden tegen de laagst mogelijke kosten”, aldus Henk Wessel.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!