Regio Rivierenland werkt hard aan uitvoering Regionaal Ambitiedocument 2016-2020

Inmiddels werkt Regio Rivierenland alweer twee jaar hard aan het waarmaken van haar regionale ambities zoals beschreven in het Regionale Ambitiedocument 2016-2020.

Regio Rivierenland werkt hard aan uitvoering Regionaal Ambitiedocument 2016-2020

Met het bijbehorende uitvoeringsprogramma en talloze projecten stroopt de instantie de mouwen op en timmert zij hard aan de weg om de sectoren agribusiness, economie & logistiek en recreatie & toerisme een boost te geven.

Regionaal Investeringsfonds

Het ambitiedocument en uitvoeringsprogramma van Regio Rivierenland zijn nauw verbonden met het Regionaal Investeringsfonds (RIF): het instrument dat de drie speerpunten van de regio ontwikkelt en versterkt. Dit past goed bij de filosofie van de instantie: de overheid kan de regio niet in haar eentje ontwikkelen en versterken, maar moet daarvoor willen samenwerken met ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers.

Bijdrage Regio Rivierenland

Het RIF jaagt projecten, haalbaarheidsstudies en pilots aan van ondernemers en andere partners binnen de opgaven ‘Innovatie en Duurzaamheid’, ‘Agribusiness en Samenleving’ en ‘Toeristisch aanbod’. Regio Rivierenland heeft daarbij een faciliterende rol. Voor de opgaven ‘Lobby en Branding’ en ‘Arbeidsmarkt’ werkt de instantie nauw samen met partners in de regio, zoals het RegionaalWerkbedrijf - Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA). En voor de opgaven ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’, ‘Infrastructuur’ en ‘Regionaal Ontwikkelingsbedrijf’ is Regio Rivierenland de initiatiefnemer en trekker.

De speerpunten van Regio Rivierenland

  1. Speerpunt Agribusiness

    Ambitie: De tuinbouw van Regio Rivierenland nóg toonaangevender maken in Europa door middel van intensieve samenwerking met Greenport  Gelderland.
  2. Speerpunt Logistiek en Economie

    Ambitie: Regio Rivierenland in de top-3 logistieke hotspots van Nederland in samenwerking met Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) en RW-POA.
  3. Speerpunt Toerisme en Recreatie

    Ambitie: Een jaarlijkse omzetgroei van 5% binnen de sector Toerisme en Recreatie in Regio Rivierenland verwezenlijken in samenwerking met RBT Rivierenland.

Hoe staat het met deze ambities?

De samenwerking van de 5 O’s binnen de drie speerpunten ontwikkelt zich verder en wordt steviger en duurzamer. De laanboomteelt in Regio Rivierenland zet belangrijke stappen naar een Europees niveau, de regio staat al op de vierde plek van de logistieke hotspots in Nederland en met een gunstige uitkomst van de vrijetijdsmonitor, kan gesteld worden dat er een mooie omzetgroei in de sector recreatie & toerisme gaande is: gemiddeld 4% per jaar tussen 2014 en 2016.

Meer informatie over FruitDelta Rivierenland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!