Regio’s willen meer jongeren aan werk helpen

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Bergen op Zoom

Op dinsdag 31 maart spraken de 35 arbeidsregio’s die er in Nederland zijn, over de verdere aanpak van de jeugdwerkloosheid. Dat deden ze tijdens een WerkDag in Den Haag waarbij ook de ministers Lodewijk Asscher en Jet Bussemaker aanwezig waren.

Regio’s willen meer jongeren aan werk helpen

Voor de Regio West-Brabant was wethouder Arjan van der Weegen van de gemeente Bergen op Zoom aanwezig op deze WerkDag.

In 2014 kwam er extra subsidie beschikbaar voor de aanpak van de werkloosheid onder jeugdigen. Alle 35 arbeidsmarktregio’s hebben vervolgens subsidie aangevraagd. Ook de Regio West-Brabant heeft dat toen gedaan. Gezamenlijk is onder andere een baanbonus ingesteld voor werkgevers die jongeren in dienst namen.

Tijdens de WerkDag is teruggeblikt op twee jaar Aanpak jeugdwerkloosheid en werd ook een doorkijk gegeven naar de voor ons liggende periode. De dag was bedoeld om kennis te delen en concrete afspraken te maken voor de toekomst. Op welke manier kan de aanpak van jeugdwerkloosheid hoog op de agenda worden gehouden en hoe kan in samenwerking de kans op werk voor jongeren vergroot worden? 

Werkakkoorden

Gedurende de bijeenkomst werden er ook nieuwe zogenoemde Werkakkoorden getekend worden met werkgevers die aan hebben gegeven in hun bedrijf ruimte te willen bieden aan jongeren die zich nu nog in de bestanden van de gemeentelijke sociale diensten bevinden. Voor de Regio West-Brabant gaat het om 4 nieuwe werkakkoorden; BZW met rpA/Calibris Advies voor het project intersectorale beroepennavigatie, Werk en Vakmanschap, Kijkshop en Cofely. 

In de komende periode wil de Regio West-Brabant blijven inzetten op extra begeleiding van jongeren om op die manier de werkloosheid onder jeugdigen terug te dringen. Daarover zullen in regionaal verband nieuwe afspraken worden gemaakt.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!