Regio Stedendriehoek wil laagste werkloosheid van Nederland

 • Arbeidsmarkt
 • Bron: Gemeente Voorst

Maar liefst 27 vertegenwoordigers uit onderwijs & onderzoek, overheid en ondernemersland hebben in Beekbergen het ´Akkoord van Beekbergen´ ondertekend.

Regio Stedendriehoek wil laagste werkloosheid van Nederland

Met de handtekening committeren zij zich voor een periode van ten minste twee jaar om uitvoering te geven aan de Strategische Agenda Stedendriehoek op het thema onderwijs & arbeidsmarkt. Hiermee wordt massaal en formeel een voorschot genomen op het sociaal akkoord en de nieuwe Participatiewet. Wethouder Henk Bink ondertekende namens de gemeente Voorst het akkoord.

Gezonde Arbeidsmarkt

Het doel van de samenwerking tussen deze partijen is om een duurzaam gezonde arbeidsmarkt te creëren. Dit houdt in dat werkgevers hun vacatures snel en kwalitatief kunnen vervullen. Wethouder Johan Kruithof van de gemeente Apeldoorn: ´Al jaren is er in de Stedendriehoek meer werk dan dat we beschikbare mensen hebben. Hoger opgeleiden pendelen heen en weer naar de regio en lager opgeleiden zitten werkeloos thuis. Met het ´Akkoord van Beekbergen´ zetten we ons in om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en willen we in 2015 de laagste werkloosheid van Nederland hebben.´

Doelstellingen Akkoord van Beekbergen

De 27 organisaties hebben met elkaar afgesproken 4 doelstellingen na te streven:

 1. Laagste werkloosheid van Nederland
  In de Stedendriehoek benutten we in 2015 het beschikbare arbeidspotentieel in de regio maximaal. Werknemers blijven up to date door permanente educatie, werknemers worden ondersteund om van werk naar werk te gaan.
 2. Elke vacature goed en snel vervuld
  De vraag van de werkgevers is leidend in het onderwijsaanbod, zodat er in de regio wordt opgeleid voor die beroepen waar binnen de Stedendriehoek vraag naar is.
 3. Iedereen minimaal een startkwalificatie
  Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een baan te vinden. Het gaat dan om een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2).
 4. Ook alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief
  Vanwege maatschappelijk verantwoordelijkheid én economische noodzaak bieden we mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Daarom gaan we werk zo inrichten dat rekening houdt met het vermogen van deze potentiële werknemers.

14 concrete projecten van start

Op dit moment staan er veertien projecten op de shortlist die daad bij het woord gaan voegen, onder te verdelen in twee thema’s: ´Stedendriehoek Leert´ en ´Stedendriehoek Werkt´.  De projecten worden onder auspiciën van de Strategische Board Stedendriehoek uitgevoerd, de verantwoordelijkheid ligt bij de projecteigenaren en hun partners. Door het onvervalste vertrouwen bij alle deelnemende partijen, met een ‘het kan wel’ mentaliteit, zijn de O’s gezamenlijk verantwoordelijk voor het welslagen van het project.

Jongeren binden en boeien

Binnen het thema ‘Stedendriehoek Leert’ werken bedrijven en onderwijsinstellingen samen aan het binden en boeien van jongeren. Om de pendel te voorkomen en de vraag van werkgevers beter te kunnen bedienen worden er 3 voorzieningen gerealiseerd waar jongeren in de laatste fase van hun studie hun kennis in de praktijk kunnen toepassen bij bedrijven in de Stedendriehoek. Dat gebeurt straks in de Technicampus (Deventer), het Cleantech Center (Apeldoorn & Zutphen) en het Centre of Excellence for Media Technology (Apeldoorn). Op deze wijze laat het bedrijfsleven aan de jongeren zien dat ze voor interessante banen niet hoeven af te reizen naar bijvoorbeeld de Randstad.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!