Regio Twente investeert bijna €2 miljoen in aanpak knelpunten goederenvervoer

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Regio Twente

Het goederenvervoer groeit de komende jaren sterk, ook in Twente. Om te voorkomen dat steden en economische centra onbereikbaar worden door de toename van het goederentransport én de groeiende personenmobiliteit, is het belangrijk om het goederenvervoer in goede banen te leiden.

Regio Twente investeert bijna €2 miljoen in aanpak knelpunten goederenvervoer

Regio Twente stelt daarom bijna €2 miljoen beschikbaar voor acht goederenvervoerprojecten in de gemeenten Hengelo, Borne, Rijssen-Holten, Dinkelland en Hof van Twente.

 De acht projecten variëren van het aanbrengen van hoogtedetectie bij bruggen voor vrachtverkeer tot totale reconstructies van wegvakken. Ook is subsidie toegekend aan een pilotproject van de gemeente Enschede om te komen tot een betere afstemming tussen de lokale distributie en de leefbaarheid in het centrum van de stad.

 

Vanuit veiligheid- en leefbaarheidoogpunt is het onwenselijk om het vrachtverkeer overal ruim baan te geven. Daarom is het maken van keuzes essentieel. In het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Twente Twente voor wegen, spoorwegen en vaarwegen (2008) is vastgelegd waar het goederenvervoer gefaciliteerd moet worden en waar het niet gewenst is en ontmoedigd moet worden. Het is ontwikkeld door Regio Twente in samenwerking met de 14 Twentse gemeenten, het bedrijfsleven, vervoerders en maatschappelijke organisaties. Zeven van de acht projecten komen voort uit het Kwaliteitsnet Goederenvervoer. Het kwaliteitsnetwerk goederenvervoer Twente is tot stand gekomen in nauw overleg met de belangenorganisaties van het goederenvervoer EVO en TLN. Het achtste project is gebaseerd op het Regionaal bevoorradingsprofiel. De volgende acht projecten hebben een subsidie toegezegd gekregen:

gemeente Dinkelland, Bermverharding scandinaviëroute, € 13.944,-
gemeente Hengelo, Hoogtedetectie spoorviaduct Deldenerstraat, € 12.500,-
gemeente Borne, aanbrengen verkeerslichten  fiets- en voetgangersoversteek aansluiting Bornerbroekseweg-Hosbekkeweg, € 15.598,-
gemeente Rijssen-Holten, Tunnel verlengde Holterstraatweg, € 1.500.000,-
gemeente Hof van Twente, Vervangen verkeerslichten Kruising Europalaan-Galgematen, € 37.500,-
gemeente Hengelo, Hoogtedetectie spoorviaduct Enschedesestraat, € 12.500,-
gemeente Borne, Herinrichting Oonkweg en aansluiting Oonkweg-Prins Bernhardlaan, € 200.000,-
gemeente Enschede, pilotproject verbetering stadsdistributie, € 156.000,-
Kwaliteit waarborgen
Het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Twente bestaat uit een kaart met daarop de belangrijkste verbindingen voor het goederenvervoer. Bij de uitwerking van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Twente zijn de belangrijkste knelpunten benoemd, inclusief de gewenste maatregelen, en is bepaald welke voorrang hebben. Het kwaliteitsnet moet ervoor zorgen dat wanneer de Twentse wegbeheerders gezamenlijk werken aan het oplossen van knelpunten, de kwaliteit van de netwerken voor het goederenvervoer zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.
Om de kwaliteit van de Twentse binnensteden en de bevoorrading ervan zoveel mogelijk te borgen, is het Regionaal bevoorradingsprofiel opgesteld. De kernwinkelgebieden van Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal zijn daarin aangewezen als onderzoeksgebied. Door toevoeging van de regionale component zijn de goederenstromen ook in een breder perspectief geplaatst.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!