Regio Twente scoort goed op innovatiekracht

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Overijssel

Door het onderzoeksbureau Panteia is voor de provincie Overijssel een onderzoek uitgevoerd naar intellectueel eigendom in de periode 2006-2010.

Regio Twente scoort goed op innovatiekracht

Bij het meten van innovatiekracht van regio's worden de aanvragen van octrooien, merken en modellen vaak als belangrijke indicatoren gebruikt. In totaal hebben 1.769 Overijsselse bedrijven in de periode 2006-2010 een of meerdere aanvragen op het gebied van intellectueel eigendom gedaan. Daarbij ging het om 5.009 aanvragen. Vooral Twente scoort hoog op de innovatiekracht. In deze regio zijn de meeste octrooien, merken en modellen in Overijssel aangevraagd.

In een creatieve omgeving ontstaan vaak bijzondere, frisse ideeën. Vanuit deze ideeën komen weer nieuwe vormen van economische activiteit. Dat noemt men innovatie, en innovatie staat bekend als de belangrijkste motor voor de verdere ontwikkeling van de economie. Aanvragen voor octrooien, merken en modellen, of met andere woorden intellectueel eigendom (IE) worden als belangrijke indicatoren gezien voor het meten van innovatiekracht van regio's.

Veel IE aanvragen in Twente

In totaal hebben 1.769 Overijsselse bedrijven in de periode 2006-2010 één of meerdere aanvragen gedaan op het gebied van intellectueel eigendom. Daarbij ging het om 5.009 aanvragen. Gemiddeld deed een bedrijf in vijf jaar tijd dus iets minder dan drie aanvragen. De meeste IE-aanvragen kwamen uit Zwolle, Deventer en Enschede en omgeving

2,5% Overijsselse bedrijven heeft octrooi, merk of model aangevraagd

Om goed tussen de regio's te kunnen vergelijken is per COROP-regio in Overijssel de IE-dichtheid berekend. Het aantal IE aanvragende bedrijven in een regio is daarbij gedeeld door het totaal aantal bedrijven in de regio.

De IE-dichtheid van de provincie Overijssel binnen alle sectoren komt uit op 2,5%. Dit houdt in dat gemiddeld ongeveer 2,5 op de 100 bedrijven in Overijssel in de periode 2006-2010 een of meerdere malen een beschermingsvorm voor haar intellectueel eigendom heeft aangevraagd. De regio Twente heeft binnen de provincie Overijssel de hoogste intellectueel eigendomsdichtheid (2,8%), gevolgd door Zuidwest-Overijssel (2,3%) en Noord-Overijssel (2%).

Overijssel scoort goed binnen de topsectoren

De provincie Overijssel doet het goed in vergelijking met andere provincies binnen de topsectoren. Zo staat Overijssel op de tweede plek wat betreft de octrooidichtheid (Overijssel 0,66%, Nederland 0,49%), op de zesde plek wat betreft de merkdichtheid (Overijssel 1,13%, Nederland 1,37%) en op de vijfde plek wat betreft de modeldichtheid (Overijssel 0,10%, Nederland 0,10%).

15% binnen topsector hightech systemen en materialen

Het economische programma van de provincie Overijssel sluit aan bij het nationale topsectoren-beleid en richt zich op die sectoren die voor de economische ontwikkeling van Overijssel en daarmee ook Nederland van groot belang zijn. In de provincie Overijssel gaat het hierbij vooral om de volgende topsectoren: agro & food, chemie, energie, hightech systemen en materialen, en life sciences & health.

Bijna 15% van de IE aanvragende bedrijven in Overijssel valt binnen de topsector hightech systemen en materialen. Tussen de regio's in Overijssel bestaan verschillen in belang van sectoren voor het intellectueel eigendom. In Noord-Overijssel zijn de meeste aanvragende bedrijven actief in de sectoren hightech systemen en materialen, agro & food, en de vrijetijdseconomie. In Zuidwest-Overijssel zijn de sectoren hightech systemen en materialen, agro & food, chemie en de creatieve industrie verantwoordelijk voor de meeste aanvragen. Twente kenmerkt zich door een groot deel aanvragende bedrijven in hightech systemen en materialen en de bouw.

Creatie en innovatie gaan hand in hand als het gaat om beweging en economische groei. Innovatiebeleid is een belangrijk onderdeel van het provinciale economische beleid. Het onderzoek naar octrooien, merken en modellen biedt nieuwe inzichten in de innovatiekracht van de regio's in de provincie Overijssel.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!