Regio verdient prioriteit in Den Haag

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Het debat ‘Vitale regionale economie: Gelderland Energieland’ is onderdeel van een reeks debatten om de regionale economie te versterken.

Regio verdient prioriteit in Den Haag

Energie en milieutechnologie motor voor regionale en nationale economie
”Energie en Milieutechnologie is één van de topsecoren van Gelderland en is voor wat betreft het CDA onderdeel van het coalitieakkoord.” Met deze afspraak reageerde Jan Jacob van Dijk, kandidaat lid van GS van de provincie Gelderland tijdens het debat ‘Vitale regionale economie: Gelderland Energieland’. Het debat vond op 5 april plaats in het Openluchtmuseum in Arnhem en draaide om de energie en milieutechnologie (EMT) in de regio Arnhem Nijmegen.

De sector zit in de lift en heeft, mede onder invloed van de (inter)nationale klimaatdoelstellingen, een groot groei- en exportpotentieel. Wat is er nodig om die kansen te benutten en de sector op te schalen? Daarover gingen meer dan 200 deelnemers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksorganisaties en overheden met elkaar in gesprek. Centrale thema’s waren ontwikkeling en uitwisseling van kennis, ontwikkeling en toepassing van innovatieprojecten, belangenbehartiging, lobby en promotie van de sector, en ten slotte financiering van bedrijvigheid in de verschillende fasen in de levenscyclus van een bedrijf en bij ‘keteninnovaties’.

Verbinden

Initiatiefnemers Kamer van Koophandel, gemeente Arnhem en Stadsregio Arnhem Nijmegen mochten een belangrijk aantal suggesties, wensen en aanbevelingen in ontvangst nemen. Michiel van Wessem (wethouder gemeente Arnhem): “Het is een feit dat EMT stevig is geworteld, niet alleen in Arnhem maar in de hele regio. We moeten niet te bescheiden zijn. Goed zijn is belangrijk, het uitdragen minimaal zoveel.” Voorzitter van Stichting kiEMT Harry de Vries hamerde op het belang van verbinden van de vier O’s (ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid) maar ook in de bedrijfsketen zelf: “Verbinden is misschien wel het woord van de toekomst”. Bestuursvoorzitter Ron Bormans (HAN) pleitte voor ‘opportunistisch verbinden vanuit je kracht’: “Houd niet krampachtig vast aan regionale of provinciale grenzen. Sluit slimme coalities met de buren (Brabant, Limburg, Nordrhein Westfalen) als dat iets oplevert.” Veelgehoord was ook de behoefte aan politiek leiderschap en korte lijnen: “Ken elkaars (complementaire) kracht en vul elkaar aan. Gunnen en claimen, daar gaat het om.”

Van oudsher sterke positie

Met meer dan 20.000 werknemers is ruim 6% van de regionale beroepsbevolking werkzaam in de energie en milieutechnologie. De sector heeft een van oudsher sterke positie met onderscheidend vermogen in elektriciteit en ‘slimme’ energiesystemen. Boegbeelden zijn organisaties en bedrijven als KEMA, Akzo Nobel, BASF, Royal Haskoning, Arcadis, Exendis, Nedap, Tennet, Alliander, HAN, RUN, WUR en Stichting kiEMT. Vijf van de tien meest octrooiaanvragende bedrijven in Centraal Gelderland is onderdeel of gelieerd aan de EMT sector. Dit aandeel is illustratief voor het innoverende vermogen van de bedrijfstak.

Motor voor BV Nederland

De regionale energie en milieutechnologie is een ruwe diamant met aanzienlijke economische potentie voor de regio Arnhem Nijmegen, de provincie Gelderland maar ook op nationaal en Europees niveau. Vele mondiale spelers en een sterk vertegenwoordigd MKB bieden een stevige basis op het gebied van toegepast onderzoek. In de regio is veel kennis aanwezig op het gebied van decentrale energieopwekking, de ontwikkeling en aansturing van slimme energienetwerken en schone en duurzame brandstoftoepassingen. De kracht én potentie van de regionale sector is groot. De regio verdient daarmee als prioritair gebied zonder meer een plek op de Haagse agenda. Het onderscheidende vermogen in dit opzicht in combinatie met de strategische ligging van de regio, een hoog opgeleide beroepsbevolking en het aantrekkelijke woon- en leefklimaat zorgen ervoor dat extra geld en aandacht vanuit provincie en rijk vruchtbare investeringen zijn in een gezonde regionale, provinciale en nationale economie.

Het debat ‘Vitale regionale economie: Gelderland Energieland’ is onderdeel van een reeks debatten om de regionale economie te versterken. Eerder vond een debat over de regio als logistieke draaischijf tussen Rotterdam en Schiphol en de belangrijkste klant van Nederland: Nordrhein Westfalen plaats. In juni wordt de reeks afgesloten met een eindcongres. Tijdens dit eindcongres zal de regio zich in de volle breedte presenteren als prioritair gebied, met na de Randstad en de regio Eindhoven als derde economische centrum van Nederland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!