Regio West-Brabant controleert huisvesting arbeidsmigranten

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio West-Brabant

Tien gemeenten in de regio West-Brabant gaan wekelijks samen met andere overheden controles uitvoeren op de huisvestingslocaties van arbeidsmigranten. Gekeken wordt naar veilige en legale huisvesting.

Regio West-Brabant controleert huisvesting arbeidsmigranten

Daarnaast wordt aandacht besteed aan fraude, uitkeringen en salariëring. De projectcontroles starten volgende week en duren tot en met december. Controles worden uitgevoerd in reguliere woningen, op bedrijfsterreinen en recreatieparken.

Samenwerking gemeentes

De gemeenten Zundert, Rucphen, Roosendaal, Oosterhout, Moerdijk, Halderberge, Etten-Leur, Breda, Bergen op Zoom en Baarle-Nassau nemen samen met de regio West-Brabant (RWB) deel aan het project, waarbij elke week in een gemeente controles worden uitgevoerd. Naast de gemeenten participeren de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de politie en de Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie).

De deelnemende organisaties hebben ieder een eigen focus binnen het project. Voor gemeenten is dit vooral het opheffen van onveilige woonsituaties en verbeteren van de veiligheid en gezondheid voor bewoners en hun omgeving. Voor de Belastingdienst, het UWV, de Inspectie SZW en de SVB geldt het beëindigen van fraudes in de breedste zin (uitkeringsfraude, belastingfraude, onterechte AOW-opbouw, aanpakken van huisjesmelkers en malafide werkgevers, arbeidsmarktfraude en uitbuiting van mensen e.d.).

De politie neemt aan het project deel en richt zich op de verblijfstitel van de arbeidsmigranten, de door hen gebruikte identiteitsbewijzen en op de veiligheid tijdens controles. De gezamenlijke aanpak leidt naar verwachting ook tot het vergroten van zelfredzaamheid van de arbeidsmigrant en het loskoppelen van hun afhankelijkheidssituaties van de werkgever. Bij strafbare gedragingen zal worden opgetreden.

Uitwisseling van gegevens

Volgens mevrouw Poppe-De Looff, burgemeester van Zundert en voorzitter van de regionale stuurgroep van het project, geeft de samenwerking tussen de partijen een grote meerwaarde voor de controles. “De Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) heeft het thema als speerpunt aangewezen. Dat betekent dat bij de LSI aangesloten rijksdiensten niet alleen deelnemen aan het project, maar ook gegevens met elkaar en met ons als gemeente uitwisselen. Hierdoor kun je gericht op controle gaan of vragen stellen aan de arbeidsmigranten die hier verblijven. Helaas maken we nog te vaak mee dat arbeidsmigranten worden uitgebuit, onveilig en ongezond wonen en niet betaald worden, zoals het hoort,” aldus mevrouw Poppe-De Looff. De gegevens die tijdens de controles worden verzameld, gelden als input voor verdere onderzoeken door de verschillende diensten.

Het project maakt onderdeel uit van een breder project in de regio West-Brabant. Naast handhaving behelst dit de legalisering van bestaande woonruimte, de programmering en realisatie van een groot aantal extra woonruimten en de uitvoering van de pilot participatieverklaringen.

In het eerste kwartaal van 2016 wordt het project geëvalueerd. Het project wordt ondersteund door het RCF Kenniscentrum handhaving.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!