Regio West-Brabant zet sterk in op verdere ontwikkeling van groene economie

  • Agrofood & Biobased

De Agrofood sector is de grootste industriële sector van Nederland en West-Brabant draagt in belangrijke mate bij aan deze toppositie. Regio West-Brabant blinkt met name uit in de teelt, veredeling en verwerking van plantaardige producten.

Regio West-Brabant zet sterk in op verdere ontwikkeling van groene economie

Foto: Frank Petter, burgemeester van Bergen op Zoom

‘Alle randvoorwaarden zijn aanwezig in deze regio om zich verder te ontwikkelen als cruciale schakel in de groene economie’, zegt Frank Petter, burgemeester van Bergen op Zoom en bestuurlijk boegbeeld van het Agrofood programma van de regio West-Brabant.

Agrofood Programma

Om deze ambities kracht bij te zetten hebben overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit regio West-Brabant, gecoördineerd door REWIN, een Agrofood Programma ontwikkeld. Dit programma is een verbreding op het huidige biobased programma. Petter: ‘In dit programma ligt de nadruk op drie strategische focuspunten: het toepassen van innovatieve smart farming en robotisering binnen belangrijke teelten, de verwaarding van groene reststromen en een continue verbinding van het bedrijfsleven met het onderwijs. Daarbij worden drie icoonprojecten aangewezen, die bedoeld zijn om de ambities van het programma goed neer te zetten.’

Icoonprojecten Regio West-Brabant

Deze drie icoonprojecten zijn:

  1. Smart Farming in belangrijke teelten

    Hightech bedrijven verbinden aan agrofood bedrijven om smart farming technieken te implementeren. Daarbij wordt gekozen voor een teeltgerichte aanpak om de behoeften per teelt in kaart te brengen en te voorzien van high tech toepassingen.
  2. BioVoice

    Innovatieve mkb-bedrijven worden uitgedaagd en ondersteund om oplossingen te vinden voor de biobased vraagstukken in onder meer de chemische sector.
  3. Broedplaats Agrofood

    Ontwikkeling van een locatie waar het bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten en studenten werken aan innovatieprojecten bij agrofoodbedrijven in de regio.

Unieke kansen

‘We hebben in West-Brabant talloze mooie bedrijven die actief zijn in de agrarische sector, maar ook in de chemische industrie en maakindustrie’, stelt de burgemeester van gemeente Bergen op Zoom. ‘Dat biedt unieke kansen om groene reststromen en stoffen uit planten optimaal te benutten en toe te passen in nieuwe materialen in diverse sectoren. Ik ben daarom ontzettend enthousiast over dit programma. De circulaire economie is momenteel een hot item en we hebben in deze regio alle ingrediënten in huis om er iets moois mee te gaan doen.’

Bioplastics

Rodenburg Biopolymers uit Oosterhout is één van de West-Brabantse bedrijven die gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van bioplastics. ‘Wij zijn al sinds 1945 bezig met de handel en productie van plantaardige producten’, zegt Thijs Rodenburg van het familiebedrijf. ‘Al sinds 2000 produceren wij bioplastics, maar de markt was er destijds nog niet klaar voor. Met name de laatste jaren zien wij daar verandering in komen. Consumenten gaan steeds meer op zoek naar duurzaam voedsel. In het kielzog van deze ontwikkeling wordt ook steeds meer aandacht besteed aan duurzame verpakkingsmaterialen. Wij zien dan ook dat de markt voor bioplastics groeit.’

Aardappelzetmeel

De ondernemer verkoopt zijn bioplastics aan landen in heel Europa. ‘We hebben procestechnisch voldoende capaciteit en er zijn ook voldoende grondstoffen beschikbaar. Nu is het zaak om dit concept verder uit te rollen en ervoor te zorgen dat we onze klanten tijdig kunnen bedienen. Op dit moment werken we bijvoorbeeld al samen met snoepfabrikant Mars in Veghel aan een wikkel op basis van aardappelzetmeel. Uiteraard gaan we ook graag met andere partijen een samenwerking aan.’

Aanleg Ameland

Foto: In Ameland is Rodenburg Biopolymers actief in de vorm van een eco restauration project. Granulaat wordt middels spuitgieten tot matje geproduceerd en vervolgens neergelegd in zee. Deze matjes vangen de mossel eitjes waardoor er een mosselbank ontstaat. Het betreft een tijdelijke structuur om de natuur op gang te helpen die na verloop van tijd vergaat wanneer de mosselbank zelf sterk genoeg is geworden. 

Practise what you preach

Rodenburg roept overheden op om een voorbeeldfunctie in te nemen als het gaat om de groene economie. ‘Het gebeurt regelmatig dat overheden interesse tonen in onze bioplastics, maar dat inkopers uiteindelijk toch kiezen voor traditionele producten omdat deze goedkoper zijn. ‘Practise what you preach’ is daarom mijn devies richting deze partijen. Bedrijven die actief zijn in de groene economie hebben op dit moment vooral massa nodig om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Daarbij komt ook nog dat partijen in hun investeringsbeslissing moeten meewegen dat bioplastics ook waarde hebben in hun afvalfase. Zij vergaan op den duur vanzelf en brengen dus ook geen schade toe aan het milieu.’

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!