Regio Zwolle krijgt Logistiek Expertise Centrum

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: MKB regio Zwolle

Het bestuur van MKB Regio Zwolle heeft vrijdag 27 november jl. goed nieuws ontvangen uit Den-Haag. Het Ministerie van SZW heeft de aangevraagde subsidie van 6,2 miljoen euro voor het Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle toegekend.

Regio Zwolle krijgt Logistiek Expertise Centrum

Logistiek, als economische activiteit, biedt grote ontwikkelingskansen voor de regio Zwolle. Alleen werden deze kansen onvoldoende benut. Door samen met partners een strategische visie op logistieke bedrijvigheid en innovatie te ontwikkelen kan de sector bestaande logistieke bedrijvigheid versterken en nieuwe bedrijvigheid aantrekken. Het doel van het LEC Regio Zwolle is verdere regionale ontwikkeling en versteviging van de logistiek in haar volle breedte in de regio Zwolle.

Bijeenkomsten

In mei 2014 pakte MKB Regio Zwolle de handschoen op. De bewustwording om slimmer samen op te trekken kwam op gang. Tweemaal was er een integrale bijeenkomst in het PEC Zwolle stadion, eenmaal in het nieuwe Warehouse van Scania in Hasselt. Eenmaal trapte René de Heer af als voorzitter van gezamenlijke Economische Zaken portefeuillehouders in de Regio en eenmaal Eddy van Hijum als gedeputeerde Economische Zaken en Innovatie. In verschillende settings tussen overheden, onderwijs en ondernemers groeide het bewustzijn dat er een weg was om de regio Zwolle verder op voorsprong te zetten en de concurrentiepositie te versterken.

Marktgericht

Het platform bundelt alle activiteiten in de regio op het gebied van Transport en Logistiek. Een ultieme wens van de ondernemers om kennis, mens en economie te verenigen in een efficiënt en effectief platform gerund door ondernemers. Het platform borgt in de samenwerking met overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en commerciële partijen de marktgerichtheid met de heilige regel 3-1-1. In elke samenstelling van een werkgroep is er altijd de verhouding van 3 ondernemers, 1 overheid en 1 onderwijs afgevaardigde. Verder komt de marktgerichtheid het beste tot uiting in het toegepaste operations model. Er is een stuurgroep van op dit moment 21 Transport- en Logistiek ondernemers, die mandaat hebben gegeven aan de werkgroep van Oegema, Scania, Ter Haar en Tielbeke om het platform en het sectorplan te beschrijven.

De subsidie zal worden gebruikt om in de behoefte van de ondernemers te voorzien door 650 moeilijk bezetbare banen te bezetten met het juiste gekwalificeerde personeel. Dit vormt de mens-kant van het platform. Vervolgens gaan we de kennis-kant van het platform opzetten samen met Windesheim en haar Centre of Expertise en de tweede helft van volgend jaar komt daar de economie-kant bij met het aanhaken van Port of Zwolle (Havens) en het opzetten van een sterke lobby om zo de economische belangen te verankeren.

Partners

De organisatie van het LEC regio Zwolle is verheugd met de steun van Provincie Overijssel, Regionaal Werkbedrijf, Regio Zwolle en de gemeente Zwolle, UWV, TLN, Linking Partners, Windesheim, Deltion, Landstede, Alpha college, Port of Zwolle, PEC Zwolle, Stichting Metropool, VNO-NCW en MKB Regio Zwolle. Daarnaast kijkt het LEC regio Zwolle uit naar de samenwerking met het sectorinstituut Transport en Logistiek (SOOB).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!