Regiobestuur van Regio FoodValley stelt Strategische Agenda op

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Gemeente Veenendaal

Regio FoodValley is gespecialiseerd in de kennis van food, biedt werkgelegenheid, goed onderwijs en goed wonen in een mooi landschap van Vallei, Heuvelrug en Veluwe. Regio FoodValley is ondernemend, innovatief en verbindend.

Regiobestuur van Regio FoodValley stelt Strategische Agenda op

Het gaat om de periode 2011-2015. Het is nu aan de gemeenteraden van de acht regiogemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen om deze definitief vast te stellen. De Strategische Agenda beschrijft belangrijke opgaven die de regio de komende jaren gezamenlijk oppakt

De Strategische Agenda van Regio FoodValley kent twee pijlers: vestigingsklimaat en leefomgeving. Het bevat stevige opgaven die in veel gevallen een langere doorlooptijd kennen dan vier jaar, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur. Daarnaast beschrijft de Strategische Agenda de rol van de overheid (vaak faciliterend) en bedrijven (vaak initiërend). De gezamenlijke aanpak van de opgaven in de Strategische Agenda zijn merkbaar voor inwoners en ondernemers die in het gebied zijn gevestigd.

Belangrijke opgaven
In de Strategische Agenda 2011-2015 worden veel en diverse opgaven benoemd. Enkele belangrijke opgaven voor de komende jaren zijn:
Het faciliteren van bedrijven: het gericht ontwikkelen van faciliteiten voor nieuwe en bestaande bedrijven.
-Regio FoodValley werkt aan een regionale afstemming van woningbouwprogramma’s, een forse, maar uitdagende opgave.
-Regio FoodValley ontwikkelt een regionale aanpak voor jeugdzorg. Samenwerking tussen gemeenten biedt een antwoord op de nieuwe taken. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de relatie tussen voeding en zorg.
-Regio FoodValley integreert diverse opgaven binnen het vestigingsklimaat en leefomgeving: de basis wordt gelegd voor de ontwikkeling van een regionale structuurvisie.
Bijdrage versterking van topsector Agro&Food
-Regio FoodValley draagt met de Strategische Agenda ook bij aan de versterking van de topsector Agro&Food die door het kabinet is aangewezen als één van de cruciale sectoren voor de Nederlandse economie.

De regio huisvest de top van kennisinstellingen op het terrein van agro en food, maar ook gezondheid en leefomgeving. Naast Wageningen UR zijn in de regio 2 hbo-instellingen, 3 Roc’s en diverse instellingen voor praktijkonderwijs gevestigd. In 2012 vestigen zich nog een hbo-instelling (Stoas) en een Roc (ASA) in de regio. Door het faciliteren van deze kennisinstellingen en foodbedrijven draagt de regio bij aan de functie van ‘kraamkamer’ van innovatie in Agro&Food. Regio FoodValley onderscheidt zich met food. Tegelijkertijd zijn er veel meer branches actief in de regio. Ook die zijn belangrijk voor een sterke regionale economie. Goede relaties met het totale bedrijfsleven in de Food Valley zijn daarom noodzakelijk.

Op woensdag 22 juni 2011 is de Strategische Agenda aan de gemeenteraden gepresenteerd. De gemeenteraden delen de ambitie van het regiobestuur en zijn bereid steun te geven aan het realiseren van de projecten en programma’s die het regiobestuur de komende jaren wil gaan uitvoeren.

Voor meer informatie www.regiofoodvalley.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!