Regiocommissie Gelderland bezoekt Stedendriehoek

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Stedendriehoek

Een delegatie van het dagelijks bestuur van de regio Stedendriehoek en van de strategische board heeft het gezelschap geïnformeerd over de ambities en de kwaliteiten van de regio.

Regiocommissie Gelderland bezoekt Stedendriehoek

Een gebied waarin de partners zich steeds nadrukkelijk profileren als Cleantech Regio Stedendriehoek.

Technicampus Deventer

Het gezelschap bracht onder andere een bezoek aan Technicampus in Deventer. Dit is een voorbeeld van een project waarmee de regio investeert in het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Technicampus brengt drie vakopleidingen samen: de bouw, metaal en installatiewerk. Daarna werd het gezelschap ontvangen in de gemeente Epe. In het centrum van Vaassen is de vernieuwing van de openbare ruimte bezichtigd. Vanuit de opgehoogde Daams Molen was dit ook vanuit de hoogte te bekijken.

Zowel Technicampus als de centrumplannen Vaassen en Epe zijn projecten waarin de provincie Gelderland middels het Regiocontract heeft geïnvesteerd.

Regiocommissie Stedendriehoek

De Regiocommissie Stedendriehoek is een van de regiocommissies in de provincie Gelderland. Zij adviseert de provincie gevraagd en ongevraagd over allerlei trends en vraagstukken die op regionaal niveau in Gelderland spelen. Daarnaast hebben de commissies tot taak om de provincie maar ook de regio zelf te inspireren over nieuwe opgaven, trends en ontwikkelingen. De voorzitter van de Regiocommissie, Hans Wesselink, vertelde aan het eind van het bezoek dat het elkaar ontmoeten van wezenlijk belang is. "De regio Stedendriehoek, provincie en regiocommissie kunnen elkaar op onderdelen versterken. Daarvoor moet je elkaar kennen. Dan kun je, met begrip voor ieders rol en verantwoordelijkheid, elkaar aanvullen."

Meer informatie over Cleantech Regio:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!