Regiogemeenten mikken op 15 miljoen vanuit provinciaal Programma Stad en Regio

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

De Stadsregio Arnhem Nijmegen mikt namens 20 gemeenten op een bijdrage van 15 miljoen euro van de provincie Gelderland vanuit het provinciaal Programma Stad en Regio.

Regiogemeenten mikken op 15 miljoen vanuit provinciaal Programma Stad en Regio

Hiervoor heeft de stadsregio in nauwe samenwerking met de stadsregiogemeenten een concept Regioprogramma ontwikkeld waarin de stadsregio een zestal programmalijnen voorstelt aan de provincie.

Donderdag werd de inhoudelijke oplading van het Regioprogramma 2012-2015 vastgesteld door het dagelijks bestuur van de stadsregio. Kees Luesink, namens de stadsregio bestuurlijk verantwoordelijk voor het Regioprogramma, spreekt van een inhoudelijk sterke aanvraag  en heeft alle vertrouwen in de honorering door de provincie.

Economische structuurversterking

Medio 2011 heeft de provincie Gelderland aangegeven nieuwe afspraken te willen maken met steden en regio’s om te komen tot economische structuurversterking in de zes Gelderse regio’s. Het Regioprogramma van de Stadsregio Arnhem Nijmegen omvat afspraken voor de steden Arnhem, Nijmegen en Doesburg, voor twee Gelderse Sleutelprojecten (Rijnboog Arnhem en Waalfront Nijmegen) en het regiocontract voor de 20 stadsregiogemeenten. Daarnaast hebben Arnhem, Nijmegen en Doesburg ieder hun eigen stadscontractaanvraag bij de provincie ingediend, inclusief aanvragen voor de Gelderse Sleutelprojecten. De stadscontracten maken beleidsmatig gezien onderdeel uit van het Regioprogramma, maar hiervoor worden dus separate stadscontracten tussen de steden en de provincie gesloten.

Regionaal gedragen programma

Gemeenten en Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben in korte tijd intensief samengewerkt aan de totstandkoming van het Regioprogramma. Het  Regioprogramma heeft drie prioriteiten, te weten versterking van de economische structuur, wonen en aanbod van voorzieningen. In het Regioprogramma geeft de stadsregio daaraan invulling met projecten die passen binnen zes programmalijnen. Deze programma’s zijn Beleveniseconomie, Groene economie, Vitale kernen en wijken, Duurzaam wonen, Bereikbaarheid van voorzieningen en Beschikbaarheid van voorzieningen.

Projectmatige invulling van het Regioprogramma

Een kwart van het budget in het Regioprogramma, 3,75 miljoen euro,  is gereserveerd voor projecten in het sociale domein. De overige 11,25 miljoen euro wordt ingezet voor meer ruimtelijk-fysieke projecten. Na zorgvuldige en gezamenlijke toetsing van de totaal 89 ingediende projectplannen ter waarde van 25 miljoen euro zijn uiteindelijk 34 projecten in het kader van het Regioprogramma geselecteerd. Daarbij is met name gekeken naar de mate waarin gemeenten binnen projecten samenwerken, ook met marktpartijen, en zich daarbij richten op regionale structuurversterking. De stadsregio verwacht met deze inzet een goede invulling te geven aan zowel de regionale als de provinciale ambitie.

In de commissie Bestuur en Financiën van de stadsregioraad werd afgelopen donderdag instemmend gereageerd op de inhoudelijke invulling van de zes programmalijnen. Na finale goedkeuring van het Regioprogramma door de stadsregioraad op 1 maart aanstaande zal het Regioprogramma bij de provincie worden ingediend. Als de provincie zich in het voorstel kan vinden, zal op 25 april ondertekening van de stads- en regiocontracten door provincie, stadsregio en de steden Arnhem, Nijmegen en Doesburg plaatsvinden.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!