Regionale afspraken bedrijventerreinen Hart van Brabant

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Gilze en Rijen

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de provincie over de ontwikkeling van bedrijventerreinen binnen de 8 gemeenten in de regio Hart van Brabant.

Regionale afspraken bedrijventerreinen Hart van Brabant

Provincie en regio onderkennen dat de ruimtevraag is veranderd en dat daar adequaat op moet worden gereageerd. In goed overleg is het regionale programma neerwaarts bijgesteld van circa 430 hectare naar 180 hectare te ontwikkelen nieuwe terreinen tot 2023. In combinatie met de herstructurering van bestaande terreinen levert dit de benodigde ruimte op voor de economische groei van de regio. Uitgangspunt is dat alle gemeenten voldoende geschikte uitbreidingsruimte hebben zodat ze vijf jaar vooruit kunnen.

Extra ruimte voor logistiek en aerospace & maintenance

De nieuwe afspraak sluit beter aan op de in de toekomst te verwachten afnemende ruimtebehoefte aan nieuwe terreinen. Jaarlijks wordt ongeveer 20 hectare nieuw bedrijventerrein uitgegeven. De vraag naar kavels is echter groter en daarin wordt ook voorzien op bestaande bedrijventerreinen. Rekening is gehouden met extra ruimte die nodig is als gevolg van terreinen die hun functie verliezen (vervangingsvraag) en extra ruimte voor logistiek en aerospace & maintenance. Voor de groei van deze belangrijke economische sectoren is het belangrijk om extra ruimte te kunnen bieden. Anderzijds is gerekend met het benutten van structureel leegstaande kavels en het zorgvuldiger omgaan met beschikbare ruimte.

Vitale en duurzame voorraad bedrijventerreinen
In het verleden was er veel aandacht voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. De laatste jaren is ook een goed beheer van de bestaande voorraad steeds belangrijker geworden. Zo krijgt herstructurering van verouderde terreinen meer aandacht. Provincie en regio hebben afgesproken om beter in beeld te brengen wat het aanbod en de kwaliteit van kavels zijn en wat de ontwikkeling van de leegstand is. Dit moet uitmonden in een gezamenlijke aanbodstrategie met als doel een vitale en duurzame voorraad bedrijventerreinen in de regio te behouden.
Herstructurering bestaande terreinen

Herstructurering van bestaande terreinen (met inzet van lokale en provinciale gelden) vindt al plaats op het bedrijventerrein Haven I t/m VI in Waalwijk, in Loon op Zand op het terrein Kets-West en in Tilburg op Loven, waar een nieuwe Railport wordt ontwikkeld. Met de ontwikkeling van nieuwe terreinen richt de regio zich in eerste instantie op groeikansen voor de door haar benoemde speerpunten logistiek, luchtvaart en maintenance, zorg en leisure. Voor vestiging van logistieke bedrijven wordt ruimte geboden op de regionale toplocaties Vossenberg West II in Tilburg met circa 80 ha en de afronding van Haven I t/m VI in Waalwijk met circa 25 ha.

Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort en Nerhoven
Voor de vestiging van aerospace & maintenance bedrijven is de ontwikkeling rondom het knooppunt Gilze A58 in beeld met als toplocaties Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort en Nerhoven. Voor dit type bedrijvigheid is ook de herontwikkeling van delen van het Ericsson complex in Rijen belangrijk en reden waarom de regio en de provincie daarin investeren. De locaties Haven VIII in Waalwijk en Wijkevoort in Tilburg zijn als strategische reservering voor de langere termijn aangemerkt.
Economisch krachtige regio

Jaarlijks worden de economische ontwikkelingen gevolgd en de gemaakte afspraken met de provincie besproken in het regionale overleg van de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Als ontwikkelingen daar aanleiding toe geven worden de afspraken aangepast. Uitgangspunt is dat de regio economisch krachtig blijft en een goed vestigingsklimaat kan bieden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!