Regionale Bureaus voor Toerisme willen vrijetijdseconomie Overijssel extra impuls geven

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: RECRON

De zes meest herkenbare toeristische merken van Overijssel: Salland, Vechtdal Overijssel, WaterReijk Weeribben Wieden, IJsseldelta, Twente en de Hanzesteden aan de IJssel, worden momenteel geleid vanuit verschillende Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT’s). Om de positie van deze A-merken te versterken hebben de RBT’s samen met brancheorganisaties en overheden een meerjarenplan (MITO) opgesteld om de vrijetijdseconomie een extra impuls te geven. Er worden nu stappen ondernomen om de organisatie daarop aan te passen.

Regionale Bureaus voor Toerisme willen vrijetijdseconomie Overijssel extra impuls geven

Toeristische A-merken Overijssel
Wie op vakantie gaat denkt in bestemmingen en zoekt een gebied dat voldoet aan zijn of haar vakantiewensen en de daarbij horende gebiedskenmerken zoals water, historie, natuur of cultuur. Elk van de ‘toeristische A-merken’ in Overijssel heeft dan ook haar eigen gebiedskenmerken en is onderscheidend van de andere regio’s. De A-merken worden richting de consument krachtig op de kaart gezet door gerichte promotie en communicatie en innovatieve productontwikkeling. Daarnaast telt Overijssel ook nog een aantal sterke ‘stadsmerken’, zoals Deventer, Zwolle, Kampen en Enschede.
 
Consumentgericht, ondernemers centraal
De nieuwe organisatie is consumentgericht en stelt de toeristische ondernemer centraal. Het doel is groei van het toerisme in en naar Overijssel, meer werkgelegenheid en een impuls voor de economie. Ambitie is om i.s.m. gemeenten en provincie het aandeel van Overijssel in de binnenlandse vakantiemarkt te laten stijgen van 7,8% in 2010 tot minimaal 10% in 2015. Ondernemers en in het verlengde daarvan brancheorganisaties als RECRON, Koninklijke Horeca Nederland en HISWA Vereniging, zijn enthousiast over de nieuwe koers die is vastgelegd in een provincie breed meerjarenplan: Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO).

Nieuwe organisatiestructuur in Overijssel
Een effectieve en efficiënte organisatiestructuur in de toeristische keten is een voorwaarde om het toerisme van en naar Overijssel slagvaardig te laten opereren in een sterk concurrerende omgeving. De Regionale Bureaus voor Toerisme en Stichting Hanzesteden aan de IJssel werken momenteel aan een verregaande vorm van samenwerking om adequaat in te kunnen spelen op de veranderende consumentenvraag. Door samenwerking kunnen de toeristische regiomerken zich sterker profileren en ontstaat er een bundeling van marketingkracht.

Intentieovereenkomst SBT, Hanzesteden en RBT Vechtdal-IJsseldelta
Het Sallands Bureau voor Toerisme, Stichting Hanzesteden aan de IJssel en RBT Vechtdal-IJsseldelta hebben een intentieovereenkomst getekend om per 1-1-2012 te komen tot een nieuwe toeristische marketingorganisatie, die straks samen met Twente verantwoordelijk is voor de toeristische marketing van Overijssel in binnen- en buitenland. Daar waar relevant voor de doelstellingen van ‘MITO’, worden taken en functies van het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT)  ondergebracht bij de nieuwe marketingorganisatie. Het GOBT houdt per 1 januari 2012 op te bestaan en met name taken als ICT, monitoring & onderzoek en buitenlandpromotie zullen in de toekomstige organisatie een plek krijgen.

Centrale taken in Zwolle, marketingtaken in de merken
De nieuwe organisatie wordt gevestigd in Zwolle; hier zijn centrale taken als directie, administratie en financiën gehuisvest. De heer H.B. van Voornveld is de beoogde directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie. Uitgangspunt is en blijft dat de primaire marketingtaken binnen de merken/regio’s worden uitgevoerd om zo de afstand tot ondernemers, bewoners en lokale overheden minimaal te houden. De toeristische merken worden geleid door ‘merkleiders’, zij dragen verantwoordelijkheid voor het op de kaart zetten van Salland, Vechtdal Overijssel, WaterReijk Weerribben Wieden, de IJsseldelta, Zwolle en Hanzesteden langs de IJssel.

Meer informatie over RECRON :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!