Regionale economie toont weerstand aldus Stedendriehoek Index

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Stedendriehoek

De economie van de regio Stedendriehoek wordt gekenmerkt door weerstandsvermogen en robuustheid. Dit blijkt uit nieuwe informatie op de Stedendriehoek Index.

Regionale economie toont weerstand aldus Stedendriehoek Index

De nieuwe gegevens laten zien dat de regio Stedendriehoek op de meeste terreinen de algemene landelijke trend volgt.

De Stedendriehoek Index geeft online statistische informatie over de situatie in de regio Stedendriehoek aan de hand van 10 thema’s. De website is een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van de overheid, ondernemers en onderwijs in de regio, georganiseerd in de Strategische Board Stedendriehoek.

Afbeelding van Stedendriehoekindex

Bij veel indicatoren liggen de waarden dicht bij het Nederlands gemiddelde. Er zijn binnen de regio weinig uitschieters naar boven of naar beneden. Nederland hield tot voor kort goed stand vergeleken met andere Europese landen. Het volgen van deze trend tekent het weerstandsvermogen en de robuustheid van de regionale economie. Voor zover er recente data zijn, volgt de Stedendriehoek nu de verslechtering van de economie, met de snelle stijging van de werkloosheid en toenemende faillissementen in specifieke sectoren, met name de bouw.

Producentenvertrouwen gestegen

Hoewel het consumentenvertrouwen is gedaald, is er zowel in de Stedendriehoek als landelijk een geleidelijke stijging van het producentenvertrouwen te zien. Volgens de conjunctuurenquête van de Kamer van Koophandel is de verwachting voor de groei van buitenlandse omzet van ondernemers in de Stedendriehoek sneller gegroeid dan het Nederlands gemiddelde.

Wel is er sprake van een stagnerende ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit ten opzichte van andere Nederlandse regio's. Arbeidsproductiviteit wordt op de middellange termijn beïnvloed door innovatie en opleidingsniveau.

Stedendriehoek scoort op creatieve industrie

Een voorbeeld van een uitschieter betreft de indicator zonne-energie. In de Index is onder het thema Duurzame ontwikkeling de nieuwe indicator zonne-energie toegevoegd. De afgelopen jaren heeft er een sterke groei plaatsgevonden in de hoeveelheid opgewekte energie door middel van zonnepanelen.

Een andere uitschieter is dat van alle landelijke topgebieden de Stedendriehoek het best scoort op het terrein van de creatieve industrie. Het betreft hier onder andere bedrijven op het vlak van multimedia, industriële vormgeving en architectuur. De werkgelegenheid in deze sector ligt een stuk boven het landelijk gemiddelde.

Meten is weten

De Stedendriehoek Index is een product van de Strategische Board Stedendriehoek. De Board vergroot de slagkracht en resultaatgerichtheid op het gebied van economie en arbeidsmarkt in de regio. Zij zet zich in voor tenminste 600 nieuwe arbeidsplaatsen en voor 40 miljoen extra aan investeringen in het bedrijfsleven in de komende vijf jaar. Board-voorzitter en burgemeester van Deventer Andries Heidema 'De cijfers zijn heel nuttig bij het realiseren van onze doelen. Innovatie en opleiding zijn belangrijke factoren voor de economie en de arbeidsmarkt. Deze gegevens bevestigen ons dat we op de goede weg zitten en helpen ons de juiste keuzes te maken!'

De statistische informatie over de regio Stedendriehoek is voor iedereen toegankelijk op www.stedendriehoekindex.nl. Via deze site kan men zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief Stedendriehoek Index.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!