Regionale samenwerking transitie jeugd in 2014

 • Regionale ontwikkeling
 • Bron: SRE

De gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In het licht van de transformatie van het SRE is in de Regioraad van juni 2013 besloten dat het SRE in 2014 dit proces nog faciliteert.

Regionale samenwerking transitie jeugd in 2014

In 2015 nemen de gemeenten het over. Lees hier hoe het regionaal overleg in 2014 is georganiseerd en wat er tot nu toe is gedaan.

Transitie jeugd

De gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat betekent dat de taken van de provinciale jeugdzorg, de Geestelijk Gezondheidszorg (GGZ) en Licht Verstandelijk Gehandicaptenzorg (LVG) naar gemeenten overgaat. Dit wordt de ‘transitie jeugd’ genoemd.

De 21 regiogemeenten trekken in de SRE sinds 2011 gezamenlijk op in dit proces. Uitgangspunt is dat jeugdzorg zo veel mogelijk lokaal en subregionaal wordt opgepakt en alleen waar nodig op regionaal niveau wordt samen gewerkt.

Gemaakte afspraken

De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben al afspraken gemaakt over de regionale samenwerking, namelijk:

 1. Regionaal Transitiearrangement (ondertekend door alle 21 wethouders jeugd op 31 oktober 2013). In het arrangement leggen alle gemeenten vast hoe ze, samen met de zorgaanbieders, in het overgangsjaar 2015 de zorg waarborgen voor bestaande cliënten (jeugdigen en hun ouders).
 2. Notitie ’21 voor de jeugd’ met bijlage (vastgesteld in portefeuillehoudersoverleg Zorg en Welzijn van 12 juni 2013).
 3. Notitie ’21 voor de jeugd, versie 2.0’ (vastgesteld door de 21 wethouders jeugd in regionaal bestuurlijk overleg jeugd op 26 februari 2014).

De notities ’21 voor de jeugd’ geven de voortgang, resultaten en voorgenomen vervolgstappen weer op de regionale agenda transitie jeugd. Deze hebben betrekking op:

 • dagbehandeling en behandeling met verblijf,
 • crisisdienst, AMHK, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering,
 • financiën en gemeentelijke samenwerking (inkoop).

Regionale structuur

De vervolgagenda wordt in 2014 verder uitgewerkt. De voortgang en resultaten worden in de onderstaande regionaal bestuurlijk overleggen besproken:

 1. Portefeuillehouderoverleg
  Alle wethouders jeugd van de 21 gemeenten Zuidoost-Brabant
  Ongeveer 6x per jaar
 2. Stuurgroep jeugd
  Per subregio een vertegenwoordiger
  Iedere maand
 3. Breed platformoverleg met jeugdzorginstellingen
  Alle wethouders jeugd en brede vertegenwoordiging uit het jeugdzorgveld
  Ongeveer 6x per jaar

De subregio’s zijn: Peel (Helmond, Laarbeek, Deurne Asten Someren en Gemert-Bakel
Kempen (Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel de Mierden), A2 (Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck), Dommelvallei+ (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre) BOV (Best Oirschot en Veldhoven) en Eindhoven.

Meer informatie over Metropoolregio Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!