Regionale visie Openbaar Vervoer en Ruimtelijke Ordening gericht op knooppuntontwikkeling

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Het nieuwe Regionale Plan beschrijft de ontwikkelpunten van 13 knooppunten

Regionale visie Openbaar Vervoer en Ruimtelijke Ordening gericht op knooppuntontwikkeling

Het afgelopen halfjaar ontwikkelden de stadsregiogemeenten met de Stadsregio Arnhem Nijmegen een regionale visie op de ontwikkeling van dertien knooppunten van Openbaar Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn samengevoegd in een rapport.

Verkenning
In het Regionaal Plan 2005-2020 is knooppuntontwikkeling een van de belangrijkste peilers van het regionale beleid. De inzet is gericht op het bundelen en concentreren van ruimtelijke ontwikkeling op en rond (nieuwe) treinstations en HOV-halten in de regio. Via een intensieve verkenning zijn de ontwikkelkansen van dertien Openbaar Vervoer/Ruimtelijke Ontwikkeling knooppunten in de regio Arnhem Nijmegen onderzocht. De verkenning gebeurde in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Zij ondersteunt en faciliteert gemeenten bij hun ruimtelijke ontwikkelingen op OV/RO-knooppunten. Voor de knooppuntlocaties zijn per knoop notities opgesteld. Deze dienen als input voor de concessie 2013, de Verstedelijkingsvisie, de actualisatie van de ReNoMo en als stimulans voor gebiedsontwikkeling door gemeenten.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!