Rem op nieuwe bedrijventerreinen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Gebruik bestaande bedrijventerreinen beter en ontwikkel pas daarna nieuwe terreinen, dat is het uitgangspunt van de structuurvisie Bedrijventerreinen die Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland voorleggen aan Provinciale Staten.

Rem op nieuwe bedrijventerreinen

Dit is ook in lijn met het convenant bedrijventerreinen 2010-2020 dat de provincies met het Rijk en de VNG hebben afgesloten.

Het nieuwe beleid wordt in overleg met samenwerkende gemeenten op regionaal niveau verder uitgewerkt. Daarbij wordt gekeken naar de toekomstige behoefte aan bedrijventerreinen, de huidige terreinen en de plannen die nog in ontwikkeling zijn. Bestaande terreinen kunnen soms opgeknapt of beter benut worden. De provincie zal de Gelderse gemeenten ondersteunen bij de herstructurering van bestaande locaties.

Vraag en aanbod
De vraag naar nieuwe bedrijventerreinen zal door een krimpende beroepsbevolking vanaf 2020 afnemen. In veel regio’s is het geplande aanbod groter dan de vraag die verwacht wordt. In de praktijk betekent het nieuwe beleid daarom dat er de komende jaren geen nieuwe bedrijventerreinen bij zullen komen, met uitzondering van vergevorderde plannen die er nu al liggen.

Afstemmen
Voldoende ruimte voor bedrijvigheid blijft met het nieuwe beleid gegarandeerd. Maar de provincie Gelderland wil verrommeling en een overschot aan bedrijventerreinen voorkomen. Regionale afstemming en samenwerking zijn een belangrijke sleutel voor het succes van dit nieuwe beleid. Provinciale Staten beslissen waarschijnlijk eind juni over de structuurvisie Bedrijventerreinen.


Het document zoals door Gedeputeerde Staten op dinsdag 11 mei 2010 is vastgesteld komt op 18 mei beschikbaar.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!