Rem op nieuwe bedrijventerreinen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

De provincie Gelderland wil dat gemeenten in regionaal verband afspraken maken over de planning van bedrijventerreinen.

Rem op nieuwe bedrijventerreinen

Bestaande bedrijventerreinen moeten beter gebruikt worden. Pas daarna komt het ontwikkelen van nieuwe terreinen aan de orde. Dat is de filosofie van de structuurvisie Bedrijventerreinen, die op 29 juni is vastgesteld door de provincie Gelderland.

De vraag naar nieuwe bedrijventerreinen zal door een krimpende beroepsbevolking vanaf 2020 afnemen. Na 2025 krimpt de behoefte aan bedrijventerreinen zelfs.

Bindend
Het beleid uit de nieuwe structuurvisie wordt per regio uitgewerkt in overleg met de betrokken gemeenten. Provincie en gemeenten gaan samen bindende afspraken maken over de herstructurering van bestaande en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Daarbij wordt gekeken naar de toekomstige behoefte aan bedrijventerreinen, de huidige terreinen en de plannen die nog in de pijpleiding zitten.

Regierol provincie
Het nieuwe bedrijventerreinenbeleid van de provincie Gelderland vloeit voort uit het convenant dat de provincies eerder dit jaar met het Rijk en de VNG hebben afgesloten. Daarin is afgesproken dat binnen vier jaar in Nederland 6.500 hectare aan verouderde bedrijventerreinen wordt opgeknapt en dat het dreigende overaanbod van terreinen wordt afgewend. De provincies hebben daarbij een regierol gekregen.

Goed voorbeeld
De gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montferland en Bronckhorst zijn al vergevorderd met afspraken voor de West-Achterhoek. Daar worden nieuwe bedrijven geconcentreerd op twee nieuwe regionale terreinen: het Euregionaal Bedrijventerrein in Montferland en het regionaal terrein in Doetinchem. De vier gemeenten investeren samen 20 miljoen euro in de de aanpak van bestaande bedrijventerreinen. De provincie Gelderland draagt 10 miljoen euro bij.


Gepubliceerd op: 09 juli 2010

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!