Rhenen en Veenendaal werken samen op het gebied van ICT

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Veenendaal

In het gemeentehuis van Rhenen hebben Rhenens burgemeester Joost van Oostrum en de Veenendaalse wethouder Marco Verloop vrijdag 7 juni hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst ICT.

Rhenen en Veenendaal werken samen op het gebied van ICT

Zeker in de komende vijf jaar trekken de twee buurgemeenten samen op voor wat betreft de ICT.

Meerwaarde

De meerwaarde zit er volgens Van Oostrum in dat iedere gemeente vanuit de eigen organisatie in de samenwerking zit. ,,Zodat we van elkaar kunnen leren, maar dat we allebei wel onze onafhankelijke positie blijven behouden. Het is een intensieve samenwerking zonder daarbij onze eigenheid op te geven. Ook gaan we op een goede manier gebruik maken van het schaalvoordeel. Voor een groot gedeelte  hebben we dezelfde hard- en software. Het is overigens geen intensieve samenwerking in de zin dat je afdelingen samenvoegt.”

Transparante verbinding

Het is gewoon handig om samen te werken, aldus de Rhenense burgemeester. ,,We worden elkaars achtervang. Als je zo dicht bij elkaar zit als Veenendaal en Rhenen, we zitten als gemeentehuizen negen kilometer van elkaar af, is het een logische stap om te profiteren van een schaalvoordeel. Ook kan deze samenwerking doordat we aan elkaar worden verbonden door een glasvezelkabel. Via een normale telefoonlijn had het niet gekund. De glasvezelkabel zorgt voor een transparante verbinding tussen onze twee gemeenten.”

Versterken samenwerking

Verloop ziet de samenwerking als een belangrijke peiler om de gemeentelijke dienstverlening effectief en efficiënt in te richten. “Met de ICT-samenwerking versterken we elkaar ook in dit opzicht. Samen kunnen we vraagstukken rondom het garanderen van stabiliteit van de ICT-infrastructuur en het beheer voor de toekomst, het behoud van kwaliteit, samen inregelen van uitwijkvoorzieningen en een goede ondersteuning van de bedrijfsvoering beter aan.

Invulling van een gezamenlijke ICT-organisatie en -infrastructuur past bij de ambitie van gemeente Veenendaal als ICT-centrum. Ook past het goed bij de visie op samenwerking met Utrechtse gemeenten binnen Food Valley.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!