Rijk helpt met financiering mkb

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brainport

Het is voor veel ondernemers nog altijd moeilijk om financiering te vinden voor groeiplannen. Daarom neemt het kabinet maatregelen die kunnen leiden tot 2,5 miljard aan extra financieringsruimte voor het mkb.

Rijk helpt met financiering mkb

Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) 8 juli in het zogeheten ‘aanvullend actieplan mkb-financiering’ aan de Tweede Kamer. De ondernemersorganisaties juichen de kabinetsmaatregelen toe, maar dringen aan op een snelle uitvoering. Anders dreigt financiering een serieuze groeibreker te worden.

"Ondernemers zien in de aantrekkende economie steeds meer kansen om te groeien. Helaas hebben ondernemers dikwijls een zwakke financiële positie, is het risico voor banken toegenomen en zijn er onvoldoende alternatieven voor financiering via de bank", aldus Kamp. "Daarom neemt het kabinet maatregelen om het eigen vermogen van mkb'ers te versterken, het financieringsaanbod te verbreden en ondernemersvaardigheden te verbeteren".

Het ministerie van EZ zal voor 500 miljoen euro garant staan voor de financiering van een door private investeerders op te richten 'Achtergestelde Leningenfonds'. Dit fonds kan de vermogenspositie van ondernemers versterken. Ook stelt EZ 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het reeds bestaande Dutch Venture Initiative. Via dit fonds worden investeerders aangespoord het mkb van eigen vermogen te voorzien.

Werkkapitaal

Bij Qredits kunnen ondernemers nu al terecht voor leningen tot 150.000 euro. EZ is bereid om voor 100 miljoen euro extra garant te staan voor Qredits om hiermee leningen tot 250.000 euro en kredieten voor werkkapitaal mogelijk te maken. Daarnaast is voor 400 miljoen euro aan garanties beschikbaar voor de financiering van alternatieve financieringsinitiatieven. Voor financiering van ondernemersplannen die nog in de ontwikkelingsfase zitten wordt 25 miljoen euro extra uitgetrokken. Ook komt er 5 miljoen euro beschikbaar om mkb'ers te helpen bij het verkrijgen van voorfinanciering van hun klanten of bank (zogeheten 'ketenfinanciering').

Er wordt 5 miljoen euro uitgetrokken om kennis en vaardigheden van het kleinbedrijf te verbeteren zodat de slagingskans van een financieringsaanvraag bij een bank of financier wordt vergroot. Ook is er 5 miljoen euro voor het verbeteren van de informatie over kredietwaardigheid. Onderdeel daarvan is voorlichting over bestaande instrumenten van de overheid om ondernemers te steunen bij hun zoektocht naar geld. Ook worden reeds bestaande financieringsmaatregelen nog toegankelijker gemaakt.

Vermogen

Door het beschikbaar stellen van garanties en het investeren in DVI wordt het voor financiers aantrekkelijker om in het mkb te investeren. Zo leidt het stimuleren van het eigen vermogen in het mkb ertoe dat meer vreemd vermogen kan worden aangetrokken. Op basis van de voorgenomen maatregelen en de verwachte hefboomeffecten, is de inschatting dat samen met private partijen uiteindelijk circa 2,5 miljard euro nieuwe mkb-financiering mogelijk kan worden gemaakt. De kosten voor de overheid van genoemde maatregelen bedragen 155 miljoen euro in de jaren 2014 t/m 2019.

Snelle uitvoering

MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat het kabinet de betrokken partijen zo snel mogelijk bij elkaar haalt en niet wacht tot de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) up and running is. Zij vrezen dat het anders veel te lang gaat duren voordat dat fonds er daadwerkelijk is, terwijl een snelle en ambitieuze uitvoering is vereist.

De ondernemersorganisaties vinden dat de Nederlandse Investeringsinstelling het platform moet worden, waar nieuw financieringsaanbod voor het bedrijfsleven samenkomt en verder vorm krijgt. Daarbij hoort ook securitisatie (opknippen, in andere vorm bundelen en doorverkopen van leningen) en het ontwikkelen van een infrastructuur om de kredietwaardigheid van mkb-bedrijven op een transparante manier in beeld te brengen. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW kan zo de drempel voor veel (nieuwe) investeerders op de Nederlandse financieringsmarkt worden weggenomen.

Meer informatie over Brainport Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!