Rijk investeerde €151 miljoen in energieonderzoek

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

In 2017 investeerde de rijksoverheid € 151 miljoen in energieonderzoek. Kennisinstituten en universiteiten kregen vorig jaar meer geld voor investeringen in energieonderzoek dan het jaar daarvoor. Ook bedrijven ontvingen meer geld dan in 2016.

Opvallend is de stijging in investeringen voor onderzoek naar energieopslag en CO2-afvang en -opslag (CCS). Dit jaar ging er meer geld naar Topsector Energie EU-projecten die zich richten op CSS. Deze investeringen vallen onder de IEA-categorie fossiele brandstoffen.

Van de investeringen in fossiele brandstoffen ging ruim 95% naar CCS-onderzoek. Uit de Monitor blijkt verder dat vooral duurzame energieopwekking en energiebesparing het hart van de overheidsinvesteringen vormden.

Steun rijksoverheid

De verdeling van de investeringen is verder als volgt:

  • 41% ging naar onderzoek naar verbeterde en goedkopere productiemethoden uit hernieuwbare energiebronnen
  • 33% ging naar energiebesparing
  • ruim 10% ging naar onderzoek naar energieopslag en naar transmissie- en distributietechnieken

Innovatieactiviteit en energiethema’s

Bij de innovatieactiviteit groeiden de investeringen in industrieel en fundamenteel onderzoek. Investeringen in fundamenteel onderzoek stegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Dit komt door de tweejaarlijkse investeringscyclus van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was de grootste financier van energieonderzoek in Nederland.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!